संपूर्ण महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजार भाव 29 सप्टेंबर 2023 (soyabean rate)

लासलगाव – विंचूर
शेतमाल : सोयाबिन
जात-
आवक- 173 क्विंटल
कमीत कमी दर – 3000
जास्तीत जास्त दर- 4811
सर्वसाधारण दर- 4750

जळगाव
शेतमाल : सोयाबिन
जात-
आवक- 31 क्विंटल
कमीत कमी दर – 4104
जास्तीत जास्त दर- 4104
सर्वसाधारण दर- 4104

हे वाचा: कापुस भावात इतक्या रुपयांची रुपयांची वाढ..! पहा आजचे कापुस बाजार भाव cotton prices

कारंजा
शेतमाल : सोयाबिन
जात-
आवक- 2000 क्विंटल
कमीत कमी दर – 4550
जास्तीत जास्त दर- 4810
सर्वसाधारण दर- 4680

तुळजापूर
शेतमाल : सोयाबिन
जात-
आवक- 60 क्विंटल
कमीत कमी दर – 4750
जास्तीत जास्त दर- 4750
सर्वसाधारण दर- 4750

मानोरा
शेतमाल : सोयाबिन
जात-
आवक- 376 क्विंटल
कमीत कमी दर – 4550
जास्तीत जास्त दर- 4950
सर्वसाधारण दर- 4815

हे वाचा: कापसाचे बाजार भाव जाणार 10000 रुपये पार..! पुढे काय होणार..? जाणून घ्या Today Cotton market

पिंपळगाव(ब) – पालखेड
शेतमाल : सोयाबिन
जात- हायब्रीड
आवक- 33 क्विंटल
कमीत कमी दर – 4600
जास्तीत जास्त दर- 4780
सर्वसाधारण दर- 4750

सोलापूर
शेतमाल : सोयाबिन
जात- लोकल
आवक- 115 क्विंटल
कमीत कमी दर – 4600
जास्तीत जास्त दर- 4790
सर्वसाधारण दर- 4750

कोपरगाव
शेतमाल : सोयाबिन
जात- लोकल
आवक- 168 क्विंटल
कमीत कमी दर – 4477
जास्तीत जास्त दर- 4805
सर्वसाधारण दर- 4785

हे वाचा: सोयाबीनचे बाजार भाव कधी वाढणार..? सोयाबीनला 10000 रुपयांचा भाव मिळणार का? soybeans increase

अकोला
शेतमाल : सोयाबिन
जात- पिवळा
आवक- 2185 क्विंटल
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर- 4740
सर्वसाधारण दर- 4555

हिंगणघाट
शेतमाल : सोयाबिन
जात- पिवळा
आवक- 617 क्विंटल
कमीत कमी दर – 3100
जास्तीत जास्त दर- 4900
सर्वसाधारण दर- 4400

वाशीम
शेतमाल : सोयाबिन
जात- पिवळा
आवक- 3000 क्विंटल
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर- 4775
सर्वसाधारण दर- 4550

वाशीम – अनसींग
शेतमाल : सोयाबिन
जात- पिवळा
आवक- 300 क्विंटल
कमीत कमी दर – 4750
जास्तीत जास्त दर- 4900
सर्वसाधारण दर- 4800

चांदूर बझार
शेतमाल : सोयाबिन
जात- पिवळा
आवक- 48 क्विंटल
कमीत कमी दर – 4560
जास्तीत जास्त दर- 4751
सर्वसाधारण दर- 4600

देउळगाव राजा
शेतमाल : सोयाबिन
जात- पिवळा
आवक- 6 क्विंटल
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर- 4200
सर्वसाधारण दर- 4200

वरोरा-खांबाडा
शेतमाल : सोयाबिन
जात- पिवळा
आवक- 17 क्विंटल
कमीत कमी दर – 4610
जास्तीत जास्त दर- 4800
सर्वसाधारण दर- 4700

औसा
शेतमाल : सोयाबिन
जात- पिवळा
आवक- 755 क्विंटल
कमीत कमी दर – 4551
जास्तीत जास्त दर- 4946
सर्वसाधारण दर- 4880

उमरखेड-डांकी
शेतमाल : सोयाबिन
जात- पिवळा
आवक- 230 क्विंटल
कमीत कमी दर – 4600
जास्तीत जास्त दर- 4700
सर्वसाधारण दर- 4650

Leave a Comment