संपूर्ण महाराष्ट्रातील हरभरा बाजार भाव सप्टेंबर 30 सप्टेंबर 2023

पुणे
शेतमाल : हरभरा
आवक- 35
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर- 6700
सर्वसाधारण दर- 6350

माजलगाव
शेतमाल : हरभरा
आवक- 8
कमीत कमी दर – 4600
जास्तीत जास्त दर- 5450
सर्वसाधारण दर- 5000

हे वाचा: कापसाचे बाजार भाव 8 हजार रुपये पार..! पहा आजचे मानवत, अकोट, सेलू , कापुस बाजार भाव Cotton market rate

भोकर
शेतमाल : हरभरा
आवक- 1
कमीत कमी दर – 5103
जास्तीत जास्त दर- 5103
सर्वसाधारण दर- 5103

हिंगोली
शेतमाल : हरभरा
आवक- 25
कमीत कमी दर – 5300
जास्तीत जास्त दर- 5505
सर्वसाधारण दर- 5402

चिखली
शेतमाल : हरभरा
आवक- 55
कमीत कमी दर – 4800
जास्तीत जास्त दर- 5771
सर्वसाधारण दर- 5300

हे वाचा: कांद्याच्या बाजारभावाची 10000 कडे वाटचाल; या बाजार समितीमध्ये मिळतो सर्वाधिक भाव kanda bajar bhav

वाशीम
शेतमाल : हरभरा
आवक- 300
कमीत कमी दर – 4860
जास्तीत जास्त दर- 5570
सर्वसाधारण दर- 5000

मलकापूर
शेतमाल : हरभरा
आवक- 85
कमीत कमी दर – 5050
जास्तीत जास्त दर- 5700
सर्वसाधारण दर- 5500

दर्यापूर
शेतमाल : हरभरा
आवक- 150
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर- 6110
सर्वसाधारण दर- 5600

हे वाचा: bajar bhav: महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजार भाव 22 सप्टेंबर 2023

लातूर
शेतमाल : हरभरा
आवक- 435
कमीत कमी दर – 5450
जास्तीत जास्त दर- 6100
सर्वसाधारण दर- 5900

हिंगोली- खानेगाव नाका
शेतमाल : हरभरा
आवक- 40
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर- 5700
सर्वसाधारण दर- 5600

शेवगाव
शेतमाल : हरभरा
आवक- 40
कमीत कमी दर – 4750
जास्तीत जास्त दर- 4750
सर्वसाधारण दर- 4750

मुरुम
शेतमाल : हरभरा
आवक- 1
कमीत कमी दर – 5401
जास्तीत जास्त दर- 5401
सर्वसाधारण दर- 5401

जालना
शेतमाल : हरभरा
आवक- 76
कमीत कमी दर – 3000
जास्तीत जास्त दर- 5900
सर्वसाधारण दर- 5400

अमरावती
शेतमाल : हरभरा
आवक- 270
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर- 5828
सर्वसाधारण दर- 5664

नागपूर
शेतमाल : हरभरा
आवक- 32
कमीत कमी दर – 5100
जास्तीत जास्त दर- 5551
सर्वसाधारण दर- 5438

हिंगणघाट
शेतमाल : हरभरा
आवक- 162
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर- 5855
सर्वसाधारण दर- 4600

उमरेड
शेतमाल : हरभरा
आवक- 92
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर- 5750
सर्वसाधारण दर- 5400

देउळगाव राजा
शेतमाल : हरभरा
आवक- 1
कमीत कमी दर – 5401
जास्तीत जास्त दर- 5401
सर्वसाधारण दर- 5401

लोणार
शेतमाल : हरभरा
आवक- 18
कमीत कमी दर – 5000
जास्तीत जास्त दर- 5750
सर्वसाधारण दर- 5375

मेहकर
शेतमाल : हरभरा
आवक- 130
कमीत कमी दर – 4800
जास्तीत जास्त दर- 5500
सर्वसाधारण दर- 5100

Leave a Comment