bajar bhav: गुजरात राज्यातील आजचे कापुस मंडी बाजार भाव 22 सप्टेंबर 2023

गुजरात
शेतमाल : कापूस
मंडी- ढ्रोली
जात- अन्य
कमीत कमी दर- 5350 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7400 / क्विंटल

गुजरात
शेतमाल : कापूस
मंडी- अंजार
जात- अन्य
कमीत कमी दर- 6940 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7027 / क्विंटल

हे वाचा: कापसाच्या बाजारभावात मोठी सुधारणा..! या बाजार समितीमध्ये मिळाला सर्वोच्च भाव market price of cotton

गुजरात
शेतमाल : कापूस
मंडी- सावरकुंडला
जात- नर्मा BT कॉटन
कमीत कमी दर- 7000 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7950 / क्विंटल

गुजरात
शेतमाल : कापूस
मंडी- भावनगर
जात- अन्य
कमीत कमी दर- 5500 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7075 / क्विंटल

गुजरात
शेतमाल : कापूस
मंडी- 7075 / क्विंटल
जात- शंकर 6 (B) 30mm फाइन
कमीत कमी दर- 5250 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7315 / क्विंटल

हे वाचा: महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजार भाव 29 ऑक्टोबर 2023 soyabean bajar bhav

गुजरात
शेतमाल : कापूस
मंडी- जम्बूसर
जात- अन्य
कमीत कमी दर- 6000 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 6400 / क्विंटल

गुजरात
शेतमाल : कापूस
मंडी- जंबूसर (कावी)
जात- अन्य
कमीत कमी दर- 5800 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 6200 / क्विंटल

गुजरात
शेतमाल : कापूस
मंडी- पालिताना
जात- अन्य
कमीत कमी दर- 1100 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 1360 / क्विंटल

हे वाचा: गुजरात मध्ये मिळतोय कापसाला सार्वधिक भाव..! पहा संपूर्ण गुजरात राज्यातील कापूस बाजार भाव gujarat cotton rate

गुजरात
शेतमाल : कापूस
मंडी- गोंडल
जात- H.B (अनगिन्ड)
कमीत कमी दर- 4805 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7780 / क्विंटल

गुजरात
शेतमाल : कापूस
मंडी- जस्दन
जात- शंकर 6 (B) 30mm फाइन
कमीत कमी दर- 5750 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7950 / क्विंटल

गुजरात
शेतमाल : कापूस
मंडी- विसनगर
जात- अन्य
कमीत कमी दर- 5400 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 8020 / क्विंटल

गुजरात
शेतमाल : कापूस
मंडी- बबरा
जात- अन्य
कमीत कमी दर- 6890 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 8110 / क्विंटल

गुजरात
शेतमाल : कापूस
मंडी- अमरेली
जात- अन्य
कमीत कमी दर- 4900 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7910 / क्विंटल

गुजरात
शेतमाल : कापूस
मंडी- वंकानेर
जात- अन्य
कमीत कमी दर- 6250 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7760 / क्विंटल

गुजरात
शेतमाल : कापूस
मंडी- जामनगर
जात- अन्य
कमीत कमी दर- 4000 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7750 / क्विंटल

गुजरात
शेतमाल : कापूस
मंडी- बगसरा
जात- अन्य
कमीत कमी दर-
जास्तीत जास्त दर-

गुजरात
शेतमाल : कापूस
मंडी- राजकोट
जात- नर्मा BT कॉटन
कमीत कमी दर- 6200 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7800 / क्विंटल

गुजरात
शेतमाल : कापूस
मंडी- चोटिला
जात- शंकर 6 (B) 30mm फाइन
कमीत कमी दर- 6000 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 8300 / क्विंटल

गुजरात
शेतमाल : कापूस
मंडी- कलावाद
जात- अन्य
कमीत कमी दर- 6250 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 8090 / क्विंटल

गुजरात
शेतमाल : कापूस
मंडी- पालिताना
जात- अन्य
कमीत कमी दर- 1000 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 1250 / क्विंटल

Leave a Comment