bajar bhav: गुजरात राज्यातील कापूस बाजार भाव 25 सप्टेंबर 2023

शेतमाल : कापूस

राज्य: गुजरात
मंडी: चोटिला
कमीत कमी दर – 6000 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 8200 / क्विंटल

हे वाचा: महाराष्ट्रातील तूर बाजार भाव 11 ऑक्टोबर 2023

राज्य: गुजरात
मंडी: पालिताना
कमीत कमी दर – 1021 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 1311 / क्विंटल

राज्य: गुजरात
मंडी: ढ्रोली
कमीत कमी दर – 5500 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7390 / क्विंटल

राज्य: गुजरात
मंडी: विसावदर
कमीत कमी दर – 5500 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 6830 / क्विंटल

हे वाचा: गुजरात राज्यातील कापूस मंडी बाजार भाव हा 8 ऑक्टोबर 2023 bajar bhaw

राज्य: गुजरात
मंडी: जम्बूसर
कमीत कमी दर – 6000 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 6400 / क्विंटल

राज्य: गुजरात
मंडी: तलेजा
कमीत कमी दर – 4005 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7400 / क्विंटल

राज्य: गुजरात
मंडी: धंधुका
कमीत कमी दर – 5055 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7920 / क्विंटल

हे वाचा: यावर्षी कापसाचे भाव वाढणार का..? जानेवारी महिन्यात कसे राहतील कापसाचे बाजार भाव..? जाणून घ्या सविस्तर Cotton market price

राज्य: गुजरात
मंडी: राजुला
कमीत कमी दर – 5000 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7700 / क्विंटल

राज्य: गुजरात
मंडी: राजकोट
कमीत कमी दर – 6200 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7700 / क्विंटल

राज्य: गुजरात
मंडी: हलवद
कमीत कमी दर – 5505 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7855 / क्विंटल

राज्य: गुजरात
मंडी: जसदान(विछिया)
कमीत कमी दर – 4500 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7650 / क्विंटल

राज्य: गुजरात
मंडी: जेतपुर (जिला राजकोट)
कमीत कमी दर – 4400 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7555 / क्विंटल

राज्य: गुजरात
मंडी: दसदा पटदी
कमीत कमी दर – 5400 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 6355 / क्विंटल

राज्य: गुजरात
मंडी: जंबूसर (कावी)
कमीत कमी दर – 5800 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 6200 / क्विंटल

राज्य: गुजरात
मंडी: भावनगर
कमीत कमी दर – 5500 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7570 / क्विंटल

राज्य: गुजरात
मंडी: वंकानेर
कमीत कमी दर – 5500 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7760 / क्विंटल

राज्य: गुजरात
मंडी: गोंडल
कमीत कमी दर – 5005 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7630 / क्विंटल

राज्य: गुजरात
मंडी: विसावदर
कमीत कमी दर – 6125 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7355 / क्विंटल

राज्य: गुजरात
मंडी: हलवद
कमीत कमी दर – 5505 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 8200 / क्विंटल

Leave a Comment