महाराष्ट्रातील हरभरा बाजार भाव १०००० रुपये पार..! bajar bhav today

शेतकरी मित्रांनो नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण संपूर्ण महाराष्ट्रातील हरभरा बाजार भाव जाणून घेणार आहोत.  bajar bhav today
शेतमाल : हरभरा 
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/11/2023
बुलढाणा लाल क्विंटल 18 4200 5600 5000
पुणे क्विंटल 40 6400 7500 6950
माजलगाव क्विंटल 2 5200 5200 5200
पाचोरा क्विंटल 6 4100 5535 5000
उदगीर क्विंटल 15 5700 5800 5750
कारंजा क्विंटल 65 4900 5875 5500
राहता क्विंटल 1 5851 5851 5851
चिखली चाफा क्विंटल 30 4800 5800 5300
धामणगाव -रेल्वे चाफा क्विंटल 70 4500 5160 5000
मलकापूर चाफा क्विंटल 22 5000 5550 5300
मालेगाव काट्या क्विंटल 12 3500 8400 5700
भंडारा काट्या क्विंटल 2 5200 5200 5200
लातूर लाल क्विंटल 464 5300 6001 5800
शेवगाव लाल क्विंटल 7 4600 4600 4600
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 12 4400 4500 4500
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 16 5200 5826 5514
जालना लोकल क्विंटल 132 4700 6000 5500
अकोला लोकल क्विंटल 185 4200 6300 5255
अमरावती लोकल क्विंटल 408 5500 5800 5650
नागपूर लोकल क्विंटल 172 5225 5912 5740
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 399 4100 5900 4800
उमरेड लोकल क्विंटल 74 4500 5600 5400
कोपरगाव लोकल क्विंटल 12 5536 6415 5900
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 2 4000 4600 4600
लोणार लोकल क्विंटल 45 5100 5505 5302
मेहकर लोकल क्विंटल 140 5000 5600 5350
लोहा लोकल क्विंटल 3 4000 5450 4800
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 8 5300 5450 5350

bajar bhav today

हे वाचा: बापरे गुजरात राज्यातील या मंडी मध्ये मिळतोय कापसाला ₹ 8,255 रुपये भाव gujrat today cotton rate

Leave a Comment