bajar bhav tur: महाराष्ट्रातील आजचे तूर बाजार भाव 27 सप्टेंबर 2023

उदगीर
शेतमाल : तूर
आवक- 27
कमीत कमी दर – 11650
जास्तीत जास्त दर- 11890
सर्वसाधारण दर- 11770

कारंजा
शेतमाल : तूर
आवक- 275
कमीत कमी दर – 10500
जास्तीत जास्त दर- 11550
सर्वसाधारण दर- 11195

हे वाचा: सोयाबीन भावाने गाठली उच्चांकी..! पहा संपूर्ण महाराष्ट्रातील आजचे सोयाबीन बाजार भाव soybean market prices

रिसोड
शेतमाल : तूर
आवक- 110
कमीत कमी दर – 9800
जास्तीत जास्त दर- 11650
सर्वसाधारण दर- 10700

अकोला
शेतमाल : तूर
आवक- 281
कमीत कमी दर – 5000
जास्तीत जास्त दर- 12025
सर्वसाधारण दर- 10400

अमरावती
शेतमाल : तूर
आवक- 468
कमीत कमी दर – 11500
जास्तीत जास्त दर- 11950
सर्वसाधारण दर- 11725

हे वाचा: नवीन कापूस हंगामात कापसाला फक्त 5 हजार रुपये भाव..! पहा संपूर्ण माहिती cotton rate

धुळे
शेतमाल : तूर
आवक- 3
कमीत कमी दर – 9550
जास्तीत जास्त दर- 9550
सर्वसाधारण दर- 9550

यवतमाळ
शेतमाल : तूर
आवक- 35
कमीत कमी दर – 11100
जास्तीत जास्त दर- 11580
सर्वसाधारण दर- 11340

चिखली
शेतमाल : तूर
आवक- 6
कमीत कमी दर – 9000
जास्तीत जास्त दर- 11000
सर्वसाधारण दर- 10000

हे वाचा: सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आली..! सोयाबीनचा भाव जाणार 10000 रुपयांवर..? Soyabean market rate

नागपूर
शेतमाल : तूर
आवक- 15
कमीत कमी दर – 10500
जास्तीत जास्त दर- 11611
सर्वसाधारण दर- 11333

हिंगणघाट
शेतमाल : तूर
आवक- 288
कमीत कमी दर – 9700
जास्तीत जास्त दर- 11795
सर्वसाधारण दर- 10800

वाशीम
शेतमाल : तूर
आवक- 500
कमीत कमी दर – 9670
जास्तीत जास्त दर- 11700
सर्वसाधारण दर- 10000

वाशीम – अनसींग
शेतमाल : तूर
आवक- 5
कमीत कमी दर – 9000
जास्तीत जास्त दर- 11000
सर्वसाधारण दर- 10000

धामणगाव -रेल्वे
शेतमाल : तूर
आवक- 140
कमीत कमी दर – 11155
जास्तीत जास्त दर- 12005
सर्वसाधारण दर- 11700

हिंगोली- खानेगाव नाका
शेतमाल : तूर
आवक- 13
कमीत कमी दर – 11000
जास्तीत जास्त दर- 11500
सर्वसाधारण दर- 11250

मलकापूर
शेतमाल : तूर
आवक- 124
कमीत कमी दर – 8500
जास्तीत जास्त दर- 11700
सर्वसाधारण दर- 11200

सावनेर
शेतमाल : तूर
आवक- 22
कमीत कमी दर – 11340
जास्तीत जास्त दर- 11600
सर्वसाधारण दर- 11500

चांदूर बझार
शेतमाल : तूर
आवक- 10
कमीत कमी दर – 8000
जास्तीत जास्त दर- 11500
सर्वसाधारण दर- 9800

मेहकर
शेतमाल : तूर
आवक- 35
कमीत कमी दर – 10000
जास्तीत जास्त दर- 11800
सर्वसाधारण दर- 10500

औराद शहाजानी
शेतमाल : तूर
आवक- 2
कमीत कमी दर – 10500
जास्तीत जास्त दर- 10500
सर्वसाधारण दर- 10500

मंगरुळपीर
शेतमाल : तूर
आवक- 46
कमीत कमी दर – 9100
जास्तीत जास्त दर- 11705
सर्वसाधारण दर- 11200

नांदूरा
शेतमाल : तूर
आवक- 155
कमीत कमी दर – 9751
जास्तीत जास्त दर- 12012
सर्वसाधारण दर- 12012

नेर परसोपंत
शेतमाल : तूर
आवक- 2
कमीत कमी दर – 10500
जास्तीत जास्त दर- 10500
10500

काटोल
शेतमाल : तूर
आवक- 3
कमीत कमी दर – 11000
जास्तीत जास्त दर- 11300
सर्वसाधारण दर- 11200

माजलगाव
शेतमाल : तूर
आवक- 3
कमीत कमी दर – 8850
जास्तीत जास्त दर- 11300
सर्वसाधारण दर- 11200

गेवराई
शेतमाल : तूर
आवक- 2
कमीत कमी दर – 8500
जास्तीत जास्त दर- 11413
सर्वसाधारण दर- 9954

औराद शहाजानी
शेतमाल : तूर
आवक- 1
कमीत कमी दर – 11200
जास्तीत जास्त दर- 11200
सर्वसाधारण दर- 11200

Leave a Comment