सोयाबीन बाजार भावात मोठी वाढ..! पहा आजचे सोयाबीन बाजार भाव soybean market price

soybean market price

तुळजापूर
शेतमाल: सोयाबीन
आवक: 175
कमीत कमी दर: 4625
जास्तीत जास्त दर: 4625
सर्वसाधारण दर: 4625

हे वाचा: महाराष्ट्रातील कांदा बाजार भाव 1 ऑक्टोबर 2023

अमरावती
शेतमाल: सोयाबीन
आवक: 7266
कमीत कमी दर: 4550
जास्तीत जास्त दर: 4645
सर्वसाधारण दर: 4597

राहता
शेतमाल: सोयाबीन
आवक: 23
कमीत कमी दर: 4571
जास्तीत जास्त दर: 4650
सर्वसाधारण दर: 4615

भोकर
शेतमाल: सोयाबीन
आवक: 26
कमीत कमी दर: 4000
जास्तीत जास्त दर: 4550
सर्वसाधारण दर: 4275

हे वाचा: महाराष्ट्र राज्यातील आजचे तुर बाजार भाव 15 सप्टेंबर 2023

जामखेड
शेतमाल: सोयाबीन
आवक: 60
कमीत कमी दर: 4200
जास्तीत जास्त दर: 4500
सर्वसाधारण दर: 4350

परतूर
शेतमाल: सोयाबीन
आवक: 34
कमीत कमी दर: 4500
जास्तीत जास्त दर: 4670
सर्वसाधारण दर: 4600

आंबेजोबाई
शेतमाल: सोयाबीन
आवक: 260
कमीत कमी दर: 4640
जास्तीत जास्त दर: 4700
सर्वसाधारण दर: 4650

हे वाचा: तूर बाजार भावात झाली मोठी वाढ..! पहा संपूर्ण महाराष्ट्रातील आजचे तूर बाजार भाव tur market prices

पाथरी
शेतमाल: सोयाबीन
आवक: 21
कमीत कमी दर: 4500
जास्तीत जास्त दर: 4551
सर्वसाधारण दर: 4550

Leave a Comment