soyabean rate: सोयाबीन बाजार भावात मोठे बदल; जाणून घ्या आजचे भाव..!

लासलगाव – विंचूर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 598
कमीत कमी दर – 3000
जास्तीत जास्त दर- 4580
सर्वसाधारण दर- 4400

जळगाव
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 135
कमीत कमी दर – 4185
जास्तीत जास्त दर- 4400
सर्वसाधारण दर-4350

हे वाचा: यंदा कापसाचे भाव वाढणार की नाही? कापूस 7200 रुपयांवरच स्थिरावणार का? जाणून घ्या cotton rate maharshtra

शहादा
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 3
कमीत कमी दर – 3651
जास्तीत जास्त दर- 4391
सर्वसाधारण दर-3651

बार्शी
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 180
कमीत कमी दर – 4350
जास्तीत जास्त दर- 4550
सर्वसाधारण दर- 4525

पाचोरा
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 660
कमीत कमी दर – 4100
जास्तीत जास्त दर- 4500
सर्वसाधारण दर- 4300

हे वाचा: bajar bhaw: गुजरात राज्यातील कापूस मंडी बाजार भाव 2 ऑक्टोबर 2023

सिल्लोड
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 2
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर- 4400
सर्वसाधारण दर- 4400

रिसोड
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 1880
कमीत कमी दर – 4320
जास्तीत जास्त दर- 4565
सर्वसाधारण दर- 4430

तुळजापूर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 80
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर- 4500
सर्वसाधारण दर- 4500

हे वाचा: तुर उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी..! तुरीच्या बाजारभावात मोठी वाढ market price of Turi

मोर्शी
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 1500
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर- 4310
सर्वसाधारण दर- 4155

मालेगाव (वाशिम)
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 300
कमीत कमी दर – 3900
जास्तीत जास्त दर- 4500
सर्वसाधारण दर- 4100

राहता
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 20
कमीत कमी दर – 4390
जास्तीत जास्त दर- 4591
सर्वसाधारण दर- 4390

धुळे
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 3
कमीत कमी दर – 4255
जास्तीत जास्त दर- 4255
सर्वसाधारण दर- 4255

सोलापूर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 345
कमीत कमी दर – 3670
जास्तीत जास्त दर- 4585
सर्वसाधारण दर- 4450

अमरावती
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 5499
कमीत कमी दर – 4450
जास्तीत जास्त दर- 4576
सर्वसाधारण दर- 4513

अमळनेर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 100
कमीत कमी दर – 3800
जास्तीत जास्त दर- 4351
सर्वसाधारण दर- 4351

हिंगोली
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 600
कमीत कमी दर – 4330
जास्तीत जास्त दर- 4661
सर्वसाधारण दर- 4495

कोपरगाव
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 195
कमीत कमी दर – 3500
जास्तीत जास्त दर- 4619
सर्वसाधारण दर- 4360

अंबड (वडी गोद्री)
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 120
कमीत कमी दर – 3100
जास्तीत जास्त दर- 4951
सर्वसाधारण दर- 3300

मेहकर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 430
कमीत कमी दर – 3600
जास्तीत जास्त दर- 4475
सर्वसाधारण दर- 4300

ताडकळस
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 50
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर- 4500
सर्वसाधारण दर- 4450

चोपडा
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 425
कमीत कमी दर – 3700
जास्तीत जास्त दर- 4600
सर्वसाधारण दर- 4342

जालना
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 9631
कमीत कमी दर – 3500
जास्तीत जास्त दर- 4600
सर्वसाधारण दर- 4500

अकोला
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 814
कमीत कमी दर – 3700
जास्तीत जास्त दर- 4470
सर्वसाधारण दर- 4200

यवतमाळ
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 325
कमीत कमी दर – 4350
जास्तीत जास्त दर- 4475
सर्वसाधारण दर- 4412

मालेगाव
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 3
कमीत कमी दर – 3999
जास्तीत जास्त दर- 4400
सर्वसाधारण दर-4400

आर्वी
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 1000
कमीत कमी दर – 3500
जास्तीत जास्त दर- 4300
सर्वसाधारण दर- 4000

चिखली
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 418
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर- 4400
सर्वसाधारण दर- 4300

हिंगणघाट
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 3046
कमीत कमी दर – 3000
जास्तीत जास्त दर- 4500
सर्वसाधारण दर- 3750

Leave a Comment