पहा महाराष्ट्रातील आजचे कांदा बाजार भाव 16 सप्टेंबर 2023

कोल्हापूर
शेतमाल : कांदा
आवक- 6287
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर- 2700
सर्वसाधारण दर- 1900

औरंगाबाद
शेतमाल : कांदा
आवक- 1573
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर- 2400
सर्वसाधारण दर- 1300

हे वाचा: तुर उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी..! तुरीच्या बाजारभावात मोठी वाढ market price of Turi

खेड-चाकण
शेतमाल : कांदा
आवक- 1250
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर- 2200
सर्वसाधारण दर- 1700

कराड
शेतमाल : कांदा
आवक- 198
कमीत कमी दर – 1500
जास्तीत जास्त दर- 2300
सर्वसाधारण दर- 2300

धुळे
शेतमाल : कांदा
आवक- 100
कमीत कमी दर – 310
जास्तीत जास्त दर- 1500
सर्वसाधारण दर- 1330

हे वाचा: bajar bhav: [सोयाबीनचे आजचे भाव] जाणून घ्या 2023 मध्ये सोयाबीनचे भाव काय असतील.

पंढरपूर
शेतमाल : कांदा
आवक- 285
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर- 2700
सर्वसाधारण दर- 1800

नागपूर
शेतमाल : कांदा
आवक- 1000
कमीत कमी दर – 1500
जास्तीत जास्त दर- 2500
सर्वसाधारण दर- 2250

पेन
शेतमाल : कांदा
आवक- 261
कमीत कमी दर – 3200
जास्तीत जास्त दर- 3400
सर्वसाधारण दर- 3200

हे वाचा: दसरा दिवाळीतच सोन महागलं..! सोन्याने गाठली आत्तापर्यंतची सर्वात उच्चांकी Gold Price Hike

सांगली -फळे भाजीपाला
शेतमाल : कांदा
आवक- 3492
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर- 2400
सर्वसाधारण दर- 1450

पुणे -पिंपरी
शेतमाल : कांदा
आवक- 28
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर- 2000
सर्वसाधारण दर- 1500

पुणे-मोशी
शेतमाल : कांदा
आवक- 468
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर- 2000
सर्वसाधारण दर- 1350

कामठी
शेतमाल : कांदा
आवक- 20
कमीत कमी दर – 1500
जास्तीत जास्त दर- 2500
सर्वसाधारण दर- 2000

नागपूर
शेतमाल : कांदा
आवक- 760
कमीत कमी दर – 2500
जास्तीत जास्त दर- 3300
सर्वसाधारण दर- 3100

येवला
शेतमाल : कांदा
आवक- 3500
कमीत कमी दर – 600
जास्तीत जास्त दर- 2201
सर्वसाधारण दर- 1750

लासलगाव
शेतमाल : कांदा
आवक- 8208
कमीत कमी दर – 600
जास्तीत जास्त दर- 2301
सर्वसाधारण दर- 2000

लासलगाव – विंचूर
शेतमाल : कांदा
आवक- 3000
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर- 2400
सर्वसाधारण दर- 1900

सिन्नर – नायगाव
शेतमाल : कांदा
आवक- 541
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर- 2122
सर्वसाधारण दर- 1850

मनमाड
शेतमाल : कांदा
आवक- 985
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर- 2200
सर्वसाधारण दर- 1700

पिंपळगाव बसवंत
शेतमाल : कांदा
आवक- 8500
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर- 2599
सर्वसाधारण दर- 2000

भुसावळ
शेतमाल : कांदा
आवक- 1
कमीत कमी दर – 1500
जास्तीत जास्त दर- 1500
सर्वसाधारण दर- 1500

Leave a Comment