सोयाबीन बाजार भावात मोठी वाढ..! पहा आजचे संपूर्ण महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजार भाव soybean market prices

soybean market prices


सेनगाव

शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 105
कमीत कमी दर: 4450
जास्तीत जास्त दर: 4625
सर्वसाधारण दर: 4550

हे वाचा: येत्या 24 तासात या भागांना झोडपणार मुसळधार पाऊस..!

पाथरी
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 3
कमीत कमी दर: 4601
जास्तीत जास्त दर: 4601
सर्वसाधारण दर: 4601

बार्शी – टाकळी
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 160
कमीत कमी दर: 4700
जास्तीत जास्त दर: 4900
सर्वसाधारण दर: 4800

मंगरुळपीर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 1995
कमीत कमी दर: 4300
जास्तीत जास्त दर: 4780
सर्वसाधारण दर: 4700-

हे वाचा: महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजार भाव 11 ऑक्टोबर 2023

राहूरी -वांबोरी
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 5
कमीत कमी दर: 4451
जास्तीत जास्त दर: 4451
सर्वसाधारण दर: 4451

सिल्लोड
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 12
कमीत कमी दर: 4500
जास्तीत जास्त दर: 4600
सर्वसाधारण दर: 4550

कारंजा
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 3000
कमीत कमी दर: 4480
जास्तीत जास्त दर: 4690
सर्वसाधारण दर: 4580

हे वाचा: bajar bhaw: महाराष्ट्र राज्यातील आजचे कापुस बाजार भाव 16 सप्टेंबर 2023

तुळजापूर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 225
कमीत कमी दर: 4700
जास्तीत जास्त दर: 4700
सर्वसाधारण दर: 4700

लातूर -मुरुड
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 134
कमीत कमी दर: 4650
जास्तीत जास्त दर: 4781
सर्वसाधारण दर: 4700

जालना
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 3873
कमीत कमी दर: 4000
जास्तीत जास्त दर: 4850
सर्वसाधारण दर: 4675

अकोला
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 1064
कमीत कमी दर: 4385
जास्तीत जास्त दर: 4765
सर्वसाधारण दर: 4665

हिंगोली- खानेगाव नाका
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 235
कमीत कमी दर: 4500
जास्तीत जास्त दर: 4600
सर्वसाधारण दर: 4550

जिंतूर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 222
कमीत कमी दर: 4500
जास्तीत जास्त दर: 4726
सर्वसाधारण दर: 4700

Leave a Comment