सोयाबीन बाजार भावात झाली मोठी वाढ..! पहा महाराष्ट्रातील आजचे सोयाबीन बाजार भाव soybean market prices

soybean market prices

अमळनेर
शेतमाल: सोयाबीन
आवक: 15
कमीत कमी दर: 4500
जास्तीत जास्त दर: 4600
सर्वसाधारण दर: 4600

हे वाचा: सोयाबीन आणि कापसाला 27500 रुपये अनुदान मिळणार..? हिवाळी अधिवेशनात मोठा निर्णय..? Soybean and cotton

परांडा
शेतमाल: सोयाबीन
आवक: 4
कमीत कमी दर: 4150
जास्तीत जास्त दर: 4600
सर्वसाधारण दर: 4250

यवतमाळ
शेतमाल: सोयाबीन
आवक: 269
कमीत कमी दर: 4400
जास्तीत जास्त दर: 4675
सर्वसाधारण दर: 4537

मालेगाव
शेतमाल: सोयाबीन
आवक: 33
कमीत कमी दर: 4000
जास्तीत जास्त दर: 4599
सर्वसाधारण दर: 4587

हे वाचा: bajar bhaw: गुजरात राज्यातील कापूस मंडी बाजार भाव 1 ऑक्टोबर 2023

नागपूर
शेतमाल: सोयाबीन
आवक: 292
कमीत कमी दर: 4200
जास्तीत जास्त दर: 4500
सर्वसाधारण दर: 4425

सोलापूर
शेतमाल: सोयाबीन
आवक: 14
कमीत कमी दर: 4730
जास्तीत जास्त दर: 4750
सर्वसाधारण दर: 4750

जिंतूर
शेतमाल: सोयाबीन
आवक: 64
कमीत कमी दर: 4525
जास्तीत जास्त दर: 4625
सर्वसाधारण दर: 4550

हे वाचा: कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी..! आणखी एका महिन्यात कापसाचे भाव एवढे वाढणार Cotton price

परतूर
शेतमाल: सोयाबीन
आवक: 27
कमीत कमी दर: 4660
जास्तीत जास्त दर: 4725
सर्वसाधारण दर: 4715

देउळगाव राजा
शेतमाल: सोयाबीन
आवक: 30
कमीत कमी दर: 3000
जास्तीत जास्त दर: 4600
सर्वसाधारण दर: 4500

बसमत
शेतमाल: सोयाबीन
आवक: 499
कमीत कमी दर: 4500
जास्तीत जास्त दर: 4750
सर्वसाधारण दर: 4625

पाथरी
शेतमाल: सोयाबीन
आवक: 7
कमीत कमी दर: 4500
जास्तीत जास्त दर: 4500
सर्वसाधारण दर: 4500

Leave a Comment