bajar bhaw: गुजरात राज्यातील कापूस मंडी बाजार भाव 17 सप्टेंबर 2023

गुजरात
मंडी- जस्दन
जात- शंकर 6 (B) 30mm फाइन
कमीत कमी दर- 6250 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7850 / क्विंटल

गुजरात
मंडी- बबरा
जात- अन्य
कमीत कमी दर-7075 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 8125 / क्विंटल

हे वाचा: यावर्षी कापूस बाजार भाव तेजीतच राहणार..! आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कापसाची घट cotton rate

गुजरात
मंडी- अमरेली
जात- अन्य
कमीत कमी दर-5350 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर-8235 / क्विंटल

गुजरात
मंडी- सावरकुंडला
जात- नर्मा BT कॉटन
कमीत कमी दर- 7000 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर-8105 / क्विंटल

गुजरात
मंडी- जंबूसर (कावी)
जात- अन्य
कमीत कमी दर- 5800 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 6200 / क्विंटल

हे वाचा: bajar bhav: महाराष्ट्रातील आजचे कांदा बाजार भाव 21 सप्टेंबर 2023

गुजरात
मंडी- 6200 / क्विंटल
जात- शंकर 6 (B) 30mm फाइन
कमीत कमी दर- 6500 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7750 / क्विंटल

गुजरात
मंडी- विसावदर
जात- अन्य
कमीत कमी दर- 6275 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7155 / क्विंटल

गुजरात
मंडी- दसदा पटदी
जात- शंकर 4 31mm फाइन
कमीत कमी दर- 6750 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर-7000 / क्विंटल

हे वाचा: पहा आजचे महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजार भाव..! Soyabean rate maharshtra

गुजरात
मंडी- जम्बूसर
जात- अन्य
कमीत कमी दर-5800 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 6200 / क्विंटल

Leave a Comment