bajar bhaw: गुजरात राज्यातील कापूस मंडी बाजार भाव 2 ऑक्टोबर 2023

राज्य- गुजरात
मंडी- हलवद
शेतमाल : कापूस
जात- अन्य
कमीत कमी दर – 5755 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7655 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- धोराजी
शेतमाल : कापूस
जात- H.B (अनगिन्ड)
कमीत कमी दर – 4130 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7005 / क्विंटल

हे वाचा: NEW: महाराष्ट्रातील कांदा बाजार भाव 28 सप्टेंबर 2023 kanda bajar bhav

राज्य- गुजरात
मंडी- जेतपुर (जिला राजकोट)
शेतमाल : कापूस
जात- कपास (अनजिनड)
कमीत कमी दर – 5250 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7700 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- चोटिला
शेतमाल : कापूस
जात- शंकर 6 (B) 30mm फाइन
कमीत कमी दर – 6000 / क्विंटल Rs 8500 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 8500 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- धंधुका
शेतमाल : कापूस
जात- शंकर 6 (B) 30mm फाइन
कमीत कमी दर – 5500 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 6500 / क्विंटल

हे वाचा: bajar bhav: महाराष्ट्रातील तूर बाजार भाव 12 सप्टेंबर 2023

राज्य- गुजरात
मंडी- ढ्रोली
शेतमाल : कापूस
जात- अन्य
कमीत कमी दर – 6060 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7480 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- जाम खंबालिया
शेतमाल : कापूस
जात- अन्य
कमीत कमी दर – 6250 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7560 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- राजकोट
शेतमाल : कापूस
जात- नर्मा BT कॉटन
कमीत कमी दर – 6000 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7685 / क्विंटल

हे वाचा: NEW महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजार भाव 28 सप्टेंबर 2023 bajar bhav

राज्य- गुजरात
मंडी- भावनगर
शेतमाल : कापूस
जात- अन्य
कमीत कमी दर – 5710 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7805 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- चोटिला
शेतमाल : कापूस
जात- शंकर 6 (B) 30mm फाइन
कमीत कमी दर – 6000 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 8500 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- दसदा पटदी
शेतमाल : कापूस
जात- शंकर 4 31mm फाइन
कमीत कमी दर – 6405 / क्विंटल 6505 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 6505 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- धंधुका
शेतमाल : कापूस
जात- शंकर 6 (B) 30mm फाइन
कमीत कमी दर – 5500 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7500 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- धरी
शेतमाल : कापूस
जात- लोकल
कमीत कमी दर – 4925 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 6755 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- धोराजी
शेतमाल : कापूस
जात- H.B (अनगिन्ड)
कमीत कमी दर – 4080 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7355 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- गोंडल
शेतमाल : कापूस
जात- H.B (अनगिन्ड)
कमीत कमी दर – 5005 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7830 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- हलवद
शेतमाल : कापूस
जात- अन्य
कमीत कमी दर – 5505 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7750 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- जाम खंबालिया
शेतमाल : कापूस
जात- अन्य
कमीत कमी दर – 6350 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7130 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- जम्बूसर
शेतमाल : कापूस
जात- अन्य
कमीत कमी दर – 6000 / क्विंटल 6400 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 6400 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- जंबूसर (कावी)
शेतमाल : कापूस
जात- अन्य
कमीत कमी दर – 5800 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 6200 / क्विंटल

Leave a Comment