गुजरात राज्यातील कापूस मंडी बाजार भाव हा 8 ऑक्टोबर 2023 bajar bhaw

राज्य- गुजरात
मंडी- पालिताना
जात- अन्य
कमीत कमी भाव- 1125 / क्विंटल
जास्तीत जास्त भाव- 1470 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- मनसा
जात- H-6
कमीत कमी भाव- 6355 / क्विंटल
जास्तीत जास्त भाव- 7450 / क्विंटल

हे वाचा: तुर उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी..! तुरीच्या बाजारभावात मोठी वाढ market price of Turi

राज्य- गुजरात
मंडी- धोराजी
जात- H.B (अनगिन्ड)
कमीत कमी भाव- 3730 / क्विंटल
जास्तीत जास्त भाव- 7355 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- जामनगर
जात- अन्य
कमीत कमी भाव- 6000 / क्विंटल
जास्तीत जास्त भाव- 7700 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- विसावदर
जात- अन्य
कमीत कमी भाव- 5745 / क्विंटल
जास्तीत जास्त भाव- 7305 / क्विंटल

हे वाचा: सोयाबीन भावाने गाठली उच्चांकी..! पहा संपूर्ण महाराष्ट्रातील आजचे सोयाबीन बाजार भाव soybean market prices

राज्य- गुजरात
मंडी- वंकानेर
जात- अन्य
कमीत कमी भाव- 5750 / क्विंटल
जास्तीत जास्त भाव- 7665 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- जसदान(विछिया)
जात- शंकर 6 (B) 30mm फाइन
कमीत कमी भाव- 5750 / क्विंटल
जास्तीत जास्त भाव- 7500 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- महुवा (स्टेशन रोड)
जात- शंकर 6 (B) 30mm फाइन
कमीत कमी भाव- 3060 / क्विंटल
जास्तीत जास्त भाव- 7260 / क्विंटल

हे वाचा: bajar bhav: संपूर्ण महाराष्ट्रातील आजचे हरभरा बाजार भाव 24 सप्टेंबर 2023

राज्य- गुजरात
मंडी- बगसरा
जात- अन्य
कमीत कमी भाव- 6250 / क्विंटल
जास्तीत जास्त भाव- 7650 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- जेतपुर (जिला राजकोट)
जात- कपास (अनजिनड)
कमीत कमी भाव- 5600 / क्विंटल
जास्तीत जास्त भाव- 7805 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- खेडब्रह्म:
जात- RCH-2
कमीत कमी भाव- 5750 / क्विंटल
जास्तीत जास्त भाव- 6300 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- सीद्धपूर
जात- H.Y.4 (अनगिन्ड)
कमीत कमी भाव- 5500 / क्विंटल
जास्तीत जास्त भाव- 7530 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- जम्बूसर
जात- अन्य
कमीत कमी भाव- 5800 / क्विंटल
जास्तीत जास्त भाव- 6200 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- तलेजा
जात- शंकर 6 (B) 30mm फाइन
कमीत कमी भाव- 5430 / क्विंटल
जास्तीत जास्त भाव- 7255 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- गोंडल
जात- H.B (अनगिन्ड)
कमीत कमी भाव- 4505 / क्विंटल
जास्तीत जास्त भाव- 7805 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- भिलोदा
जात- अन्य
कमीत कमी भाव- 6000 / क्विंटल
जास्तीत जास्त भाव- 7000 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- धंधुका
जात- शंकर 6 (B) 30mm फाइन
कमीत कमी भाव- 5000 / क्विंटल
जास्तीत जास्त भाव- 7140 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- राजुला
जात- लोकल
कमीत कमी भाव- 5105 / क्विंटल
जास्तीत जास्त भाव- 7555 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- जाम खंबालिया
जात- अन्य
कमीत कमी भाव- 6250 / क्विंटल
जास्तीत जास्त भाव- 7225 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- चोटिला
जात- शंकर 6 (B) 30mm फाइन
कमीत कमी भाव- 6000 / क्विंटल
जास्तीत जास्त भाव- 8100 / क्विंटल

Leave a Comment