गुजरात राज्यातील कापूस मंडी बाजार भाव 3 ऑक्टोबर 2023 cotton rate

राज्य- गुजरात
शेतमाल : कापूस
मंडी- मोरबी
जात- लोकल
कमीत कमी दर – 6000 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7690 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
शेतमाल : कापूस
मंडी- जंबूसर (कावी)
जात- अन्य
कमीत कमी दर – 5800 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 6200 / क्विंटल

हे वाचा: कापसाचे बाजार भाव 8 हजार रुपये पार..! पहा आजचे मानवत, अकोट, सेलू , कापुस बाजार भाव Cotton market rate

राज्य- गुजरात
शेतमाल : कापूस
मंडी- ढ्रोली
जात- अन्य
कमीत कमी दर – 6040 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7340 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
शेतमाल : कापूस
मंडी- बबरा
जात- अन्य
कमीत कमी दर – 7050 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 8250 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
शेतमाल : कापूस
मंडी- धोराजी
जात- H.B (अनगिन्ड)
कमीत कमी दर – 6055 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7130 / क्विंटल

हे वाचा: सोयाबीन भावाने गाठली उच्चांकी..! पहा आजचे महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजार भाव soybean market prices

राज्य- गुजरात
शेतमाल : कापूस
मंडी- जस्दन
जात- शंकर 6 (B) 30mm फाइन
कमीत कमी दर – 5750 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7925 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
शेतमाल : कापूस
मंडी- बगसरा
जात- अन्य
कमीत कमी दर – 5500 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7550 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
शेतमाल : कापूस
मंडी- जामनगर
जात- अन्य
कमीत कमी दर – 6000 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7800 / क्विंटल

हे वाचा: नवीन सोयाबीनची आवक वाढली, महाराष्ट्रामध्ये इतका मिळतोय बाजार भाव..! soyabean rate

राज्य- गुजरात
शेतमाल : कापूस
मंडी- दसदा पटदी
जात- शंकर 4 31mm फाइन
कमीत कमी दर – 6350 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 6850 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
शेतमाल : कापूस
मंडी- राजकोट
जात- नर्मा BT कॉटन
कमीत कमी दर – 6100 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7810 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
शेतमाल : कापूस
मंडी- जम्बूसर
जात- अन्य
कमीत कमी दर – 6000 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 6400 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
शेतमाल : कापूस
मंडी- जेतपुर (जिला राजकोट)
जात- कपास (अनजिनड)
कमीत कमी दर – 4000 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7725 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
शेतमाल : कापूस
मंडी- विसावदर
जात- अन्य
कमीत कमी दर – 5775 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7555 / क्विंटल cotton rate

Leave a Comment