गुजरात राज्यातील कापूस मंडी बाजार भाव 5 ऑक्टोबर 2023 bajar bhaw

राज्य- गुजरात
मंडी- जस्दन
जात- शंकर 6 (B) 30mm फाइन
शेतमाल- कापूस
कमीत कमी दर- 5750 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7850 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- मोरबी
जात- लोकल
शेतमाल- कापूस
कमीत कमी दर- 5925 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7405 / क्विंटल

हे वाचा: महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजार भाव 29 ऑक्टोबर 2023 soyabean bajar bhav

राज्य- गुजरात
मंडी- जम्बूसर
जात- अन्य
शेतमाल- कापूस
कमीत कमी दर- 6000 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 6400 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- पालिताना
जात- अन्य
शेतमाल- कापूस
कमीत कमी दर- 1050 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 1430 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- तलेजा
जात- शंकर 6 (B) 30mm फाइन
शेतमाल- कापूस
कमीत कमी दर- 4050 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7350 / क्विंटल

हे वाचा: महाराष्ट्रातील कापूस बाजार भावात मोठी वाढ..! पहा आजचे संपूर्ण महाराष्ट्रातील कापूस बाजार भाव cotton market prices

राज्य- गुजरात
मंडी- ढ्रोली
जात- अन्य
शेतमाल- कापूस
कमीत कमी दर- 5625 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7255 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- विसनगर
जात- अन्य
शेतमाल- कापूस
कमीत कमी दर- 5000 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7575 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- हलवद
जात- अन्य
शेतमाल- कापूस
कमीत कमी दर- 5755 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7530 / क्विंटल

हे वाचा: शेतकऱ्यांच्या कापसाला 12,000 तर सोयाबीनला 9,000 रुपयांचा बाजार भाव मिळणार..! रविकांत तुपकर Ravikant Tupkar

राज्य- गुजरात
मंडी- बबरा
जात- अन्य
शेतमाल- कापूस
कमीत कमी दर- 6750 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 8000 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- बगसरा
जात- अन्य
शेतमाल- कापूस
कमीत कमी दर- 5750 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7575 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- जसदान(विछिया)
जात- शंकर 6 (B) 30mm फाइन
शेतमाल- कापूस
कमीत कमी दर- 6000 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7550 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- राजकोट
जात- नर्मा BT कॉटन
शेतमाल- कापूस
कमीत कमी दर- 6000 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7650 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- जेतपुर (जिला राजकोट)
जात- कपास (अनजिनड)
शेतमाल- कापूस
कमीत कमी दर- 5375 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7755 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- धंधुका
जात- शंकर 6 (B) 30mm फाइन
शेतमाल- कापूस
कमीत कमी दर- 5840 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7530 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- अमरेली
जात- अन्य
शेतमाल- कापूस
कमीत कमी दर- 4710 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7810 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- दीसा (भीलडी)
जात- अन्य
शेतमाल- कापूस
कमीत कमी दर- 6250 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 6500 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- जंबूसर (कावी)
जात- अन्य
शेतमाल- कापूस
कमीत कमी दर- 5800 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 6200 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- भावनगर
जात- अन्य
शेतमाल- कापूस
कमीत कमी दर- 5455 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7600 / क्विंटल

Leave a Comment