महाराष्ट्रातील कापूस बाजार भाव 12 ऑक्टोबर 2023 cotton market rate

11/10/2023


आर्वी

शेतमाल : कापूस
जात- एच-४ – मध्यम स्टेपल
आवक- 149
कमीत कमी दर – 7250
जास्तीत जास्त दर- 7300
सर्वसाधारण दर- 7280

10/10/2023


आर्वी

शेतमाल : कापूस
जात- एच-४ – मध्यम स्टेपल
आवक- 97
कमीत कमी दर – 7250
जास्तीत जास्त दर- 7300
सर्वसाधारण दर- 7280

हे वाचा: महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजार भाव 11 ऑक्टोबर 2023

बारामती
शेतमाल : कापूस
जात- मध्यम स्टेपल
आवक- 1
कमीत कमी दर – 6300
जास्तीत जास्त दर- 6300
सर्वसाधारण दर- 6300

यावल
शेतमाल : कापूस
जात- मध्यम स्टेपल
आवक- 109
कमीत कमी दर – 6000
जास्तीत जास्त दर- 6700
सर्वसाधारण दर- 6350

09/10/2023


आर्वी

शेतमाल : कापूस
जात- एच-४ – मध्यम स्टेपल
आवक- 176
कमीत कमी दर – 7300
जास्तीत जास्त दर- 7350
सर्वसाधारण दर- 7330

हे वाचा: गुजरात राज्यातील कापूस मंडी बाजार भाव 30 सप्टेंबर 2023 bajar bhav

08/10/2023


आर्वी

शेतमाल : कापूस
जात- एच-४ – मध्यम स्टेपल
आवक- 105
कमीत कमी दर – 7300
जास्तीत जास्त दर- 7350
सर्वसाधारण दर- 7320

07/10/2023


आर्वी

शेतमाल : कापूस
जात- एच-४ – मध्यम स्टेपल
आवक- 266
कमीत कमी दर – 7350
जास्तीत जास्त दर- 7400
सर्वसाधारण दर- 7380

06/10/2023


खामगाव

शेतमाल : कापूस
जात- मध्यम स्टेपल
आवक- 21
कमीत कमी दर – 6600
जास्तीत जास्त दर- 7200
सर्वसाधारण दर- 6900

हे वाचा: महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजार भाव 7 ऑक्टोबर 2023 bajar bhaw


सिरोंचा

शेतमाल : कापूस
जात-
आवक- 70
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर- 6700
सर्वसाधारण दर- 6600

आर्वी
शेतमाल : कापूस
जात- एच-४ – मध्यम स्टेपल
आवक- 247
कमीत कमी दर – 7350
जास्तीत जास्त दर- 7400
सर्वसाधारण दर- 7380

खामगाव
शेतमाल : कापूस
जात- मध्यम स्टेपल
आवक- 33
कमीत कमी दर – 6600
जास्तीत जास्त दर- 7200
सर्वसाधारण दर- 6900

यावल
शेतमाल : कापूस
जात- मध्यम स्टेपल
आवक- 109
कमीत कमी दर – 6450
जास्तीत जास्त दर- 7410
सर्वसाधारण दर- 6910

पुलगाव
शेतमाल : कापूस
जात- मध्यम स्टेपल
आवक- 93
कमीत कमी दर – 6800
जास्तीत जास्त दर- 7300
सर्वसाधारण दर- 7100

05/10/2023


सिरोंचा

शेतमाल : कापूस
जात-
आवक- 70
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर- 6700
सर्वसाधारण दर- 6600

आर्वी
शेतमाल : कापूस
जात- एच-४ – मध्यम स्टेपल
आवक- 535
कमीत कमी दर – 7350
जास्तीत जास्त दर- 7400
सर्वसाधारण दर- 7370

Leave a Comment