महाराष्ट्रातील हरभरा बाजार भाव 12 ऑक्टोबर 2023

पहा संपूर्ण महाराष्ट्रातील हरभरा बाजार भाव 12 ऑक्टोबर 2023

शेतमाल : हरभरा

हे वाचा: बाजारात नवीन कापूस दाखल..! सध्या किती मिळतोय बाजार भाव

दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/10/2023
पुणे क्विंटल 37 6200 7000 6600
दोंडाईचा क्विंटल 2 4500 12600 10000
कारंजा क्विंटल 35 5000 5400 5005
जळगाव बोल्ड क्विंटल 15 13700 14000 14000
जळगाव चाफा क्विंटल 29 4200 4375 4200
चोपडा चाफा क्विंटल 2 6263 6263 6263
चिखली चाफा क्विंटल 15 4800 5300 5050
वाशीम चाफा क्विंटल 150 4730 5800 5500
मलकापूर चाफा क्विंटल 32 4400 5260 5050
नेर परसोपंत चाफा क्विंटल 1 4500 4500 4500
अक्कलकोट हायब्रीड क्विंटल 2 5500 5600 5550
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
अकोला काबुली क्विंटल 3 6305 6305 6305
वैजापूर- शिऊर काबुली क्विंटल 1 8100 8100 8100
मालेगाव काट्या क्विंटल 7 4225 7801 5530
धुळे लाल क्विंटल 17 5050 5465 5300
जिंतूर लाल क्विंटल 2 5900 5900 5900
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 6 5001 5661 5331
मुरुम लाल क्विंटल 9 5100 6400 5750
अकोला लोकल क्विंटल 181 4005 5705 5000
अमरावती लोकल क्विंटल 498 5450 6022 5736
नागपूर लोकल क्विंटल 22 5000 5352 5264
मुंबई लोकल क्विंटल 1109 6000 7500 7000
मेहकर लोकल क्विंटल 60 4200 5100 4850
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 16 4500 5980 5500
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 1 4580 5551 5300
काटोल लोकल क्विंटल 15 4900 5625 5325
देवळा लोकल क्विंटल 1 5400 5400 5400

Leave a Comment