महाराष्ट्रातील हरभरा बाजार भाव 7 ऑक्टोबर 2023 bajar bhav

पुणे
शेतमाल : हरभरा
आवक- 38
कमीत कमी दर – 6200
जास्तीत जास्त दर- 7200
सर्वसाधारण दर- 6700

कारंजा
शेतमाल : हरभरा
आवक- 40
कमीत कमी दर – 4700
जास्तीत जास्त दर- 5305
सर्वसाधारण दर- 4800

हे वाचा: गुजरात राज्यातील कापूस मंडी बाजार भाव 3 ऑक्टोबर 2023 cotton rate

जळगाव
शेतमाल : हरभरा
आवक- 210
कमीत कमी दर – 4100
जास्तीत जास्त दर- 4450
सर्वसाधारण दर- 4385

चिखली
शेतमाल : हरभरा
आवक- 61
कमीत कमी दर – 4700
जास्तीत जास्त दर- 5500
सर्वसाधारण दर- 5100

अमळनेर
शेतमाल : हरभरा
आवक- 20
कमीत कमी दर – 5566
जास्तीत जास्त दर- 5601
सर्वसाधारण दर- 5601

हे वाचा: 2024 मध्ये कापसाचे भाव 10000 जाणार..! पहा संपूर्ण माहिती व संपूर्ण देशातील आजचे कापुस बाजार भाव cotton rate

नेर परसोपंत
शेतमाल : हरभरा
आवक- 2
कमीत कमी दर – 2805
जास्तीत जास्त दर- 4800
सर्वसाधारण दर- 3802

धुळे हायब्रीड
शेतमाल : हरभरा
आवक- 4
कमीत कमी दर – 5200
जास्तीत जास्त दर- 6095
सर्वसाधारण दर- 5405

रावेर हायब्रीड
शेतमाल : हरभरा
आवक- 1
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर- 4500
सर्वसाधारण दर- 4500

हे वाचा: महाराष्ट्रातील कांदा बाजार भाव 26 सप्टेंबर 2023 kanda bajar bhav

लातूर
शेतमाल : हरभरा
आवक- 712
कमीत कमी दर – 5200
जास्तीत जास्त दर- 5800
सर्वसाधारण दर- 5600

शेवगाव
शेतमाल : हरभरा
आवक- 5
कमीत कमी दर – 4300
जास्तीत जास्त दर- 4300
सर्वसाधारण दर- 4300

औराद शहाजानी
शेतमाल : हरभरा
आवक- 6
कमीत कमी दर – 5000
जास्तीत जास्त दर- 5502
सर्वसाधारण दर- 5251

मुरुम
शेतमाल : हरभरा
आवक- 1
कमीत कमी दर – 5800
जास्तीत जास्त दर- 5800
सर्वसाधारण दर- 5800

अकोला
शेतमाल : हरभरा
आवक- 98
कमीत कमी दर – 4305
जास्तीत जास्त दर- 5845
सर्वसाधारण दर- 4900

अमरावती
शेतमाल : हरभरा
आवक- 351
कमीत कमी दर – 5500
जास्तीत जास्त दर- 5800
सर्वसाधारण दर- 5650

नागपूर
शेतमाल : हरभरा
आवक- 55
कमीत कमी दर – 5000
जास्तीत जास्त दर- 5454
सर्वसाधारण दर- 5338

हिंगणघाट
शेतमाल : हरभरा
आवक- 168
कमीत कमी दर – 3800
जास्तीत जास्त दर- 5770
सर्वसाधारण दर- 4400

उमरेड
शेतमाल : हरभरा
आवक- 50
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर- 5600
सर्वसाधारण दर- 5200

मुर्तीजापूर
शेतमाल : हरभरा
आवक- 100
कमीत कमी दर – 5430
जास्तीत जास्त दर- 5770
सर्वसाधारण दर- 5615

Leave a Comment