महाराष्ट्रातील हरभरा बाजार भाव 11 सप्टेंबर 2023

शहादा
शेतमाल : हरभरा
आवक- 4
कमीत कमी दर- 4500
जास्तीत जास्त दर- 9700
सर्वसाधारण दर- 5200

पुणे
शेतमाल : हरभरा
आवक- 35
कमीत कमी दर- 5900
जास्तीत जास्त दर- 6500
सर्वसाधारण दर- 6200

हे वाचा: पंजाबराव डख म्हणतात राज्यात अजून इतके दिवस पडणार पाऊस.

माजलगाव
शेतमाल : हरभरा
आवक- 12
कमीत कमी दर- 5000
जास्तीत जास्त दर- 5900
सर्वसाधारण दर- 5800

चाळीसगाव
शेतमाल : हरभरा
आवक- 5
कमीत कमी दर- 4782
जास्तीत जास्त दर- 5540
सर्वसाधारण दर- 5351

भोकर
शेतमाल : हरभरा
आवक- 5
कमीत कमी दर- 4800
जास्तीत जास्त दर- 5560
सर्वसाधारण दर- 5180

हे वाचा: राज्यातील या आठ जिल्ह्यांच्या मंडळांचा अग्रीम पिक विमा मंजूर..

हिंगोली
शेतमाल : हरभरा
आवक- 60
कमीत कमी दर- 5900
जास्तीत जास्त दर- 6120
सर्वसाधारण दर- 6010

कारंजा
शेतमाल : हरभरा
आवक- 250
कमीत कमी दर- 5000
जास्तीत जास्त दर- 6185
सर्वसाधारण दर- 5505

करमाळा
शेतमाल : हरभरा
आवक- 1
कमीत कमी दर- 4100
जास्तीत जास्त दर- 4100
सर्वसाधारण दर- 4100

हे वाचा: डाळिंब भावाने गाठली उच्चांकी..! पहा राज्यातील आजचे डाळिंब बाजार भाव

मोर्शी
शेतमाल : हरभरा
आवक- 138
कमीत कमी दर- 4400
जास्तीत जास्त दर- 5425
सर्वसाधारण दर- 4912

चिखली
शेतमाल : हरभरा
आवक- 50
कमीत कमी दर- 5000
जास्तीत जास्त दर- 5600
सर्वसाधारण दर- 5300

औरंगाबाद
शेतमाल : हरभरा
आवक- 3
कमीत कमी दर- 5201
जास्तीत जास्त दर- 5401
सर्वसाधारण दर- 5301

मालेगाव
शेतमाल : हरभरा
आवक- 7
कमीत कमी दर- 4960
जास्तीत जास्त दर- 5650
सर्वसाधारण दर- 5280

हिंगोली- खानेगाव नाका
शेतमाल : हरभरा
आवक- 56
कमीत कमी दर- 5500
जास्तीत जास्त दर- 5700
सर्वसाधारण दर- 5600

केज
शेतमाल : हरभरा
आवक- 3
कमीत कमी दर- 4600
जास्तीत जास्त दर- 5800
सर्वसाधारण दर- 5112

औसा
शेतमाल : हरभरा
आवक- 4
कमीत कमी दर- 5601
जास्तीत जास्त दर- 5801
सर्वसाधारण दर- 5701

चाकूर
शेतमाल : हरभरा
आवक- 2
कमीत कमी दर- 5182
जास्तीत जास्त दर- 5820
सर्वसाधारण दर- 5419

औराद शहाजानी
शेतमाल : हरभरा
आवक- 12
कमीत कमी दर- 5730
जास्तीत जास्त दर- 6125
सर्वसाधारण दर- 5927

अमरावती
शेतमाल : हरभरा
आवक- 222
कमीत कमी दर- 5800
जास्तीत जास्त दर- 6000
सर्वसाधारण दर- 5900

यवतमाळ
शेतमाल : हरभरा
आवक- 38
कमीत कमी दर- 5265
जास्तीत जास्त दर- 5800
सर्वसाधारण दर- 5532

नागपूर
शेतमाल : हरभरा
आवक- 101
कमीत कमी दर- 5204
जास्तीत जास्त दर- 6000
सर्वसाधारण दर- 5801

मुंबई
शेतमाल : हरभरा
आवक- 333
कमीत कमी दर- 5500
जास्तीत जास्त दर- 6800
सर्वसाधारण दर- 6200

सावनेर
शेतमाल : हरभरा
आवक- 8
कमीत कमी दर- 5450
जास्तीत जास्त दर- 5650
सर्वसाधारण दर- 5650

मेहकर
शेतमाल : हरभरा
आवक- 230
कमीत कमी दर- 5200
जास्तीत जास्त दर- 6200
सर्वसाधारण दर- 5800

मंगळवेढा
शेतमाल : हरभरा
आवक- 4
कमीत कमी दर- 4800
जास्तीत जास्त दर- 4800
सर्वसाधारण दर- 4800

वैजापूर- शिऊर
शेतमाल : हरभरा
आवक- 2
कमीत कमी दर- 4300
जास्तीत जास्त दर- 5000
सर्वसाधारण दर- 4900

सिंदी(सेलू)
शेतमाल : हरभरा
आवक- 38
कमीत कमी दर- 4850
जास्तीत जास्त दर- 5700
सर्वसाधारण दर- 5610

Leave a Comment