महाराष्ट्र राज्यातील हरभरा बाजार भाव 13 सप्टेंबर 2023

13/09/2023

पुणे

शेतमाल : हरभरा
आवक- 38
कमीत कमी दर- 6200
जास्तीत जास्त दर- 6700
सर्वसाधारण दर- 6450

बार्शी
शेतमाल : हरभरा
आवक- 20
कमीत कमी दर- 5225
जास्तीत जास्त दर- 5900
सर्वसाधारण दर- 5500

हे वाचा: पहा आजचे कापुस बाजार भाव..! या जिल्ह्यामध्ये बाजारभावात झाली मोठी वाढ cotton market price

बार्शी -वैराग
शेतमाल : हरभरा
आवक- 2
कमीत कमी दर- 5501
जास्तीत जास्त दर- 5601
सर्वसाधारण दर- 5501

हिंगोली
शेतमाल : हरभरा
आवक- 100
कमीत कमी दर- 5600
जास्तीत जास्त दर- 5990
सर्वसाधारण दर- 5795

चिखली
शेतमाल : हरभरा
आवक- 41
कमीत कमी दर- 5200
जास्तीत जास्त दर- 6000
सर्वसाधारण दर- 5600

हे वाचा: कापसाचे भाव 10000 रुपयांवर जाणार..! पहा समोर महाराष्ट्रात कापसाला काय भाव मिळणार cotton in Maharashtra

मलकापूर
शेतमाल : हरभरा
आवक- 185
कमीत कमी दर- 5150
जास्तीत जास्त दर- 5925
सर्वसाधारण दर- 5805

दर्यापूर
शेतमाल : हरभरा
आवक- 100
कमीत कमी दर- 4500
जास्तीत जास्त दर- 6000
सर्वसाधारण दर- 5750

नेर परसोपंत
शेतमाल : हरभरा
आवक- 1
कमीत कमी दर- 5700
जास्तीत जास्त दर- 5700
सर्वसाधारण दर- 5700

हे वाचा: सोयाबीन भावाने गाठली उच्चांकी..! पहा आजचे महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजार भाव Market rates

सोलापूर
शेतमाल : हरभरा
आवक- 3
कमीत कमी दर- 5280
जास्तीत जास्त दर- 5280
सर्वसाधारण दर- 5280

कल्याण
शेतमाल : हरभरा
आवक- 3
कमीत कमी दर- 6500
जास्तीत जास्त दर- 7500
सर्वसाधारण दर- 7000

हिंगोली- खानेगाव नाका
शेतमाल : हरभरा
आवक- 58
कमीत कमी दर- 5500
जास्तीत जास्त दर- 6000
सर्वसाधारण दर- 5750

केज
शेतमाल : हरभरा
आवक- 3
कमीत कमी दर- 5005
जास्तीत जास्त दर- 5741
सर्वसाधारण दर- 5300

औसा
शेतमाल : हरभरा
आवक- 7
कमीत कमी दर- 5555
जास्तीत जास्त दर- 5802
सर्वसाधारण दर- 5652

औराद शहाजानी
शेतमाल : हरभरा
आवक- 9
कमीत कमी दर- 5600
जास्तीत जास्त दर- 6011
सर्वसाधारण दर- 5805

अकोला
शेतमाल : हरभरा
आवक- 139
कमीत कमी दर- 4500
जास्तीत जास्त दर- 5950
सर्वसाधारण दर- 5300

अमरावती
शेतमाल : हरभरा
आवक- 198
कमीत कमी दर- 5500
जास्तीत जास्त दर- 5800
सर्वसाधारण दर- 5650

हिंगणघाट
शेतमाल : हरभरा
आवक- 75
कमीत कमी दर- 4000
जास्तीत जास्त दर- 5950
सर्वसाधारण दर- 5300

मुंबई
शेतमाल : हरभरा
आवक- 244
कमीत कमी दर- 5500
जास्तीत जास्त दर- 6800
सर्वसाधारण दर- 6200

नांदगाव
शेतमाल : हरभरा
आवक- 3
कमीत कमी दर- 5100
जास्तीत जास्त दर- 5850
सर्वसाधारण दर- 5550

Leave a Comment