पहा कांदा बाजार भावात तेजी..! इतका मिळतोय महाराष्ट्रात कांद्याला भाव (onion market rate)

कोल्हापूर
शेतमाल : कांदा
आवक- 2679
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर- 2700
सर्वसाधारण दर- 1800

चंद्रपूर – गंजवड
शेतमाल : कांदा
आवक- 288
कमीत कमी दर – 2500
जास्तीत जास्त दर- 5000
सर्वसाधारण दर- 3200

हे वाचा: महाराष्ट्रातील तुर बाजार भाव 13 ऑक्टोबर 2023

मुंबई
शेतमाल : कांदा
आवक- 13586
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर- 2400
सर्वसाधारण दर- 1700

कराड
शेतमाल : कांदा
आवक- 150
कमीत कमी दर – 1500
जास्तीत जास्त दर- 2300
सर्वसाधारण दर- 2300

सोलापूर
शेतमाल : कांदा
आवक- 15990
कमीत कमी दर – 100
जास्तीत जास्त दर- 3500
सर्वसाधारण दर- 1700

हे वाचा: bajar bhaw: महाराष्ट्रातील आजचे टोमॅटो बाजार भाव 19 सप्टेंबर 2023

जळगाव
शेतमाल : कांदा
आवक- 479
कमीत कमी दर – 750
जास्तीत जास्त दर- 2200
सर्वसाधारण दर- 1500

पंढरपूर
शेतमाल : कांदा
आवक- 364
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर- 2700
सर्वसाधारण दर- 1900

नागपूर
शेतमाल : कांदा
आवक- 1240
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर- 3000
सर्वसाधारण दर- 2750

हे वाचा: महाराष्ट्रातील कापूस बाजार भाव 12 ऑक्टोबर 2023 cotton market rate

पेन
शेतमाल : कांदा
आवक- 360
कमीत कमी दर – 3000
जास्तीत जास्त दर- 3200
सर्वसाधारण दर- 3000

सांगली
शेतमाल : कांदा
आवक- 5098
कमीत कमी दर – 850
जास्तीत जास्त दर- 2650
सर्वसाधारण दर- 1750

पुणे
शेतमाल : कांदा
आवक- 14047
कमीत कमी दर – 900
जास्तीत जास्त दर- 2500
सर्वसाधारण दर- 1700

पुणे- खडकी
शेतमाल : कांदा
आवक- 8
कमीत कमी दर – 1200
जास्तीत जास्त दर- 2300
सर्वसाधारण दर- 1750

पुणे -पिंपरी
शेतमाल : कांदा
आवक- 7
कमीत कमी दर – 1700
जास्तीत जास्त दर- 2600
सर्वसाधारण दर- 1950

पुणे-मोशी
शेतमाल : कांदा
आवक- 571
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर- 2000
सर्वसाधारण दर- 1350

चाळीसगाव-नागदरोड
शेतमाल : कांदा
आवक- 2400
कमीत कमी दर – 300
जास्तीत जास्त दर- 2151
सर्वसाधारण दर- 1900

कामठी
शेतमाल : कांदा
आवक- 11
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर- 3000
सर्वसाधारण दर- 2500

कल्याण
शेतमाल : कांदा
आवक- 3
कमीत कमी दर – 2200
जास्तीत जास्त दर- 2400
सर्वसाधारण दर- 2300

लासलगाव – विंचूर
शेतमाल : कांदा
आवक- 5000
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर- 2500
सर्वसाधारण दर- 2050

सिन्नर – नायगाव
शेतमाल : कांदा
आवक- 396
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर- 2350
सर्वसाधारण दर- 2000

मनमाड
शेतमाल : कांदा
आवक- 1500
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर- 2350
सर्वसाधारण दर- 2000

भुसावळ
शेतमाल : कांदा
आवक- 23
कमीत कमी दर – 1300
जास्तीत जास्त दर- 2000
सर्वसाधारण दर- 1800

राहता
शेतमाल : कांदा
आवक- 7190
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर- 2800
सर्वसाधारण दर- 2150 (onion market rate)

Leave a Comment