महाराष्ट्रातील मुग बाजार भाव 12 सप्टेंबर 2023

लासलगाव – निफाड
शेतमाल : मूग
आवक- 5
कमीत कमी दर- 10800
जास्तीत जास्त दर- 11100
सर्वसाधारण दर- 10900

लासलगाव – विंचूर
शेतमाल : मूग
आवक- 92
कमीत कमी दर- 8000
जास्तीत जास्त दर- 12411
सर्वसाधारण दर- 11500

हे वाचा: गुजरात राज्यातील कापूस मंडी बाजार भाव हा 8 ऑक्टोबर 2023 bajar bhaw

शहादा
शेतमाल : मूग
आवक- 113
कमीत कमी दर- 7878
जास्तीत जास्त दर- 11511
सर्वसाधारण दर- 10000

दोंडाईचा
शेतमाल : मूग
आवक- 92
कमीत कमी दर- 10500
जास्तीत जास्त दर- 10852
सर्वसाधारण दर- 10651

औरंगाबाद
शेतमाल : मूग
आवक- 7
कमीत कमी दर- 9800
जास्तीत जास्त दर- 11344
सर्वसाधारण दर- 10572

हे वाचा: bajar bhav: गुजरात राज्यातील आजचे मंडी कापूस बाजार भाव 13 सप्टेंबर 2023

राहूरी -वांबोरी
शेतमाल : मूग
आवक- 1
कमीत कमी दर- 11900
जास्तीत जास्त दर- 11900
सर्वसाधारण दर- 11900

करमाळा
शेतमाल : मूग
आवक- 2
कमीत कमी दर- 8200
जास्तीत जास्त दर- 9000
सर्वसाधारण दर- 8200

जालना
शेतमाल : मूग
आवक- 252
कमीत कमी दर- 5000
जास्तीत जास्त दर- 12005
सर्वसाधारण दर- 11000

हे वाचा: कापसाला 12500 तर सोयाबीनला 9000 रुपयापर्यंत भाव मिळणारं; रविकांत तुपकर..! New Market rate

जळगाव
शेतमाल : मूग
आवक- 5
कमीत कमी दर- 11000
जास्तीत जास्त दर- 11301
सर्वसाधारण दर- 11301

मलकापूर
शेतमाल : मूग
आवक- 6
कमीत कमी दर- 4500
जास्तीत जास्त दर- 11111
सर्वसाधारण दर- 10500

जामखेड
शेतमाल : मूग
आवक- 12
कमीत कमी दर- 9000
जास्तीत जास्त दर- 10200
सर्वसाधारण दर- 9600

सेलु
शेतमाल : मूग
आवक- 21
कमीत कमी दर- 9001
जास्तीत जास्त दर- 11000
सर्वसाधारण दर- 9401

सोलापूर
शेतमाल : मूग
आवक- 42
कमीत कमी दर- 9000
जास्तीत जास्त दर- 12500
सर्वसाधारण दर- 10000

अकोला
शेतमाल : मूग
आवक- 1
कमीत कमी दर- 11011
जास्तीत जास्त दर- 11011
सर्वसाधारण दर- 11011

मालेगाव
शेतमाल : मूग
आवक- 17
कमीत कमी दर- 4501
जास्तीत जास्त दर- 12370
सर्वसाधारण दर- 11801

Leave a Comment