NEW महाराष्ट्रातील कांदा बाजार भाव 10 ऑक्टोबर 2023

कोल्हापूर
शेतमाल : कांदा
आवक- 5182
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर- 2700
सर्वसाधारण दर- 1800

छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल : कांदा
आवक- 1395
कमीत कमी दर – 400
जास्तीत जास्त दर- 2500
सर्वसाधारण दर- 1450

हे वाचा: bajar bhav: संपूर्ण महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजार भाव 20 सप्टेंबर 2023

मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट
शेतमाल : कांदा
आवक- 8608
कमीत कमी दर – 1100
जास्तीत जास्त दर- 2600
सर्वसाधारण दर- 1850

खेड-चाकण
शेतमाल : कांदा
आवक- 850
कमीत कमी दर – 17
जास्तीत जास्त दर- 23
सर्वसाधारण दर- 20

जळगाव
शेतमाल : कांदा
आवक- 576
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर- 2250
सर्वसाधारण दर- 1875

हे वाचा: संपूर्ण गुजरात राज्यातील आजचे कापुस बाजार भाव 13 ऑक्टोबर 2023

पंढरपूर
शेतमाल : कांदा
आवक- 382
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर- 2600
सर्वसाधारण दर- 1800

नागपूर
शेतमाल : कांदा
आवक- 1000
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर- 3000
सर्वसाधारण दर- 2750

साक्री
शेतमाल : कांदा
आवक- 6080
कमीत कमी दर – 900
जास्तीत जास्त दर- 2700
सर्वसाधारण दर- 2400

हे वाचा: कापूस बाजार भावात होणार मोठी वाढ..! कापूस आयात महागले Cotton imports

देवळा
शेतमाल : कांदा
आवक- 10000
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर- 2600
सर्वसाधारण दर- 2375

सांगली
शेतमाल : कांदा
आवक- 1611
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर- 2600
सर्वसाधारण दर- 1700

पुणे
शेतमाल : कांदा
आवक- 13988
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर- 2700
सर्वसाधारण दर- 1850

लासलगावमी
शेतमाल : कांदा
आवक- 8944
कमीत कमी दर – 900
जास्तीत जास्त दर- 2700
सर्वसाधारण दर- 2410

लासलगाव – निफाड
शेतमाल : कांदा
आवक- 2500
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर- 2591
सर्वसाधारण दर- 2350

लासलगाव – विंचूर
शेतमाल : कांदा
आवक- 5400
कमीत कमी दर – 1100
जास्तीत जास्त दर- 2611
सर्वसाधारण दर- 2351

सिन्नर
शेतमाल : कांदा
आवक- 2160
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर- 2415
सर्वसाधारण दर- 2150

सिन्नर – नायगाव
शेतमाल : कांदा
आवक- 635
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर- 2571
सर्वसाधारण दर- 2300

कळवण
शेतमाल : कांदा
आवक- 21600
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर- 3105
सर्वसाधारण दर- 2301

संगमनेर
शेतमाल : कांदा
आवक- 2566
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर- 2700
सर्वसाधारण दर- 1450

चांदवड
शेतमाल : कांदा
आवक- 11000
कमीत कमी दर – 1201
जास्तीत जास्त दर- 2760
सर्वसाधारण दर- 2300

मनमाड
शेतमाल : कांदा
आवक- 4000
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर- 2360
सर्वसाधारण दर- 2000

पिंपळगाव बसवंत
शेतमाल : कांदा
आवक- 19800
कमीत कमी दर – 1200
जास्तीत जास्त दर- 2985
सर्वसाधारण दर- 2350

पिंपळगाव(ब) – सायखेडा
शेतमाल : कांदा
आवक- 3820
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर- 2625
सर्वसाधारण दर- 2250

राहता
शेतमाल : कांदा
आवक- 4165
कमीत कमी दर – 900
जास्तीत जास्त दर- 3300
सर्वसाधारण दर- 2550

उमराणे
शेतमाल : कांदा
आवक- 20500
कमीत कमी दर – 951
जास्तीत जास्त दर- 2601
सर्वसाधारण दर- 2100

Leave a Comment