NEW: महाराष्ट्रातील कांदा बाजार भाव 12 ऑक्टोबर 2023

मलकापूर
शेतमाल : कांदा
आवक- 106
कमीत कमी दर – 1175
जास्तीत जास्त दर- 2410
सर्वसाधारण दर- 2000

कामठी
शेतमाल : कांदा
आवक- 10
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर- 3000
सर्वसाधारण दर- 2500

हे वाचा: शेतकऱ्याच्या पांढऱ्या सोन्याला भाव कधी मिळणार..? यावर्षी कापसाला 10000 भाव मिळणार का..? cotton rate

कल्याण
शेतमाल : कांदा
आवक- 3
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर- 2500
सर्वसाधारण दर- 2250

सोलापूर
शेतमाल : कांदा
आवक- 766
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर- 4200
सर्वसाधारण दर- 2100

नागपूर
शेतमाल : कांदा
आवक- 820
कमीत कमी दर – 3000
जास्तीत जास्त दर- 4000
सर्वसाधारण दर- 3750

हे वाचा: यावर्षी नवीन सोयाबीनला मिळणार इतका बाजार भाव, नवीन सोयाबीन बाजारात दाखल..!

येवला
शेतमाल : कांदा
आवक- 7000
कमीत कमी दर – 350
जास्तीत जास्त दर- 2626
सर्वसाधारण दर- 2250

नाशिक
शेतमाल : कांदा
आवक- 1147
कमीत कमी दर – 600
जास्तीत जास्त दर- 2701
सर्वसाधारण दर- 2300

लासलगाव – विंचूर
शेतमाल : कांदा
आवक- 9864
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर- 2901
सर्वसाधारण दर- 2500

हे वाचा: महाराष्ट्रातील हरभरा बाजार भाव 13 ऑक्टोबर 2023

मालेगाव-मुंगसे
शेतमाल : कांदा
आवक- 12000
कमीत कमी दर – 825
जास्तीत जास्त दर- 2577
सर्वसाधारण दर- 2205

सिन्नर – नायगाव
शेतमाल : कांदा
आवक- 735
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर- 2700
सर्वसाधारण दर- 2350

राहूरी -वांबोरी
शेतमाल : कांदा
आवक- 3991
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर- 2800
सर्वसाधारण दर- 1700

कळवण
शेतमाल : कांदा
आवक- 20400
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर- 3200
सर्वसाधारण दर- 2401

संगमनेर
शेतमाल : कांदा
आवक- 2000
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर- 3001
सर्वसाधारण दर- 1600

मनमाड
शेतमाल : कांदा
आवक- 3000
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर- 2656
सर्वसाधारण दर- 2200

सटाणा
शेतमाल : कांदा
आवक- 12925
कमीत कमी दर – 650
जास्तीत जास्त दर- 2800
सर्वसाधारण दर- 2300

कोपरगाव
शेतमाल : कांदा
आवक- 1830
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर- 2800
सर्वसाधारण दर- 2300

कोपरगाव
शेतमाल : कांदा
आवक- 2020
कमीत कमी दर – 350
जास्तीत जास्त दर- 2551
सर्वसाधारण दर- 2300

पिंपळगाव बसवंत
शेतमाल : कांदा
आवक- 20351
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर- 3101
सर्वसाधारण दर- 2450

पिंपळगाव(ब) – सायखेडा
शेतमाल : कांदा
आवक- 2251
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर- 2600
सर्वसाधारण दर- 2200

वैजापूर
शेतमाल : कांदा
आवक- 1179
कमीत कमी दर – 750
जास्तीत जास्त दर- 2500
सर्वसाधारण दर- 2000

देवळा
शेतमाल : कांदा
आवक- 8450
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर- 2620
सर्वसाधारण दर- 2375

Leave a Comment