महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजार भाव 29 ऑक्टोबर 2023 soyabean bajar bhav

soyabean bajar bhav:  शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/10/2023
वरोरा पिवळा क्विंटल 811 3000 4675 4300
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 190 3300 4550 4300
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 636 4000 4750 4600
28/10/2023
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 2548 3000 4876 4700
जळगाव क्विंटल 255 4200 4855 4750
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 208 4400 4751 4575
माजलगाव क्विंटल 4222 4200 4751 4651
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 83 4100 4700 4400
अचलपूर क्विंटल 350 4500 4650 4575
कन्न्ड क्विंटल 248 4550 4750 4650
तुळजापूर क्विंटल 2000 4500 4600 4550
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 2350 4500 4900 4700
राहता क्विंटल 43 4500 4811 4750
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 473 4244 4856 4750
सोलापूर लोकल क्विंटल 615 4200 4755 4350
अमरावती लोकल क्विंटल 21768 4550 4705 4627
परभणी लोकल क्विंटल 1020 4300 4775 4400
नागपूर लोकल क्विंटल 4742 4300 4840 4705
अमळनेर लोकल क्विंटल 150 4590 4775 4775
हिंगोली लोकल क्विंटल 1150 4500 4841 4670
कोपरगाव लोकल क्विंटल 577 4000 4811 4745
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 202 3901 4776 4001
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 1392 4000 4835 4780
वडूज पांढरा क्विंटल 10 4800 5000 4900
जालना पिवळा क्विंटल 23153 4300 5000 4750
अकोला पिवळा क्विंटल 11986 4000 4800 4600
चिखली पिवळा क्विंटल 2225 4200 5300 4750
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 8800 3000 4895 3900
अक्कलकोट पिवळा क्विंटल 123 4600 4741 4650
पैठण पिवळा क्विंटल 30 4531 4600 4571
उमरेड पिवळा क्विंटल 8000 3500 5010 4700
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 4000 4200 4820 4500
भोकरदन पिवळा क्विंटल 246 4500 4700 4600
भोकर पिवळा क्विंटल 1293 4000 4677 4340
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 520 4400 4600 4500
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 255 4000 4750 4400
मलकापूर पिवळा क्विंटल 3835 4300 4815 4555
परतूर पिवळा क्विंटल 737 4650 4865 4800
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 1000 4550 4750 4720
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 150 4400 4800 4600
वरोरा पिवळा क्विंटल 3045 3200 4700 4300
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 1230 3000 4550 4300
वैजापूर- शिऊर पिवळा क्विंटल 8 4740 4820 4800
निलंगा पिवळा क्विंटल 756 4300 4700 4600
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 618 4581 4701 4641
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 191 4500 4700 4600
मुरुम पिवळा क्विंटल 732 4425 4575 4500
उमरगा पिवळा क्विंटल 163 4400 4661 4581
पुर्णा पिवळा क्विंटल 1280 4370 4824 4762
पाथरी पिवळा क्विंटल 361 3800 4750 4521
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 925 4500 4750 4650
नादगाव खांडेश्वर पिवळा क्विंटल 479 4300 4780 4540
बुलढाणा-धड पिवळा क्विंटल 656 4300 4800 4500
सिंदखेड राजा पिवळा नग 2665 4600 4825 4760
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 96 4700 4850 4750
राळेगाव पिवळा क्विंटल 190 4400 4700 4600
उमरखेड पिवळा क्विंटल 640 4600 4700 4650
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 840 4600 4700 4650
भंडारा पिवळा क्विंटल 9 4400 4400 4400
भद्रावती पिवळा क्विंटल 77 3900 4600 4100
पुलगाव पिवळा क्विंटल 1548 3850 4905 4425
सिंदी पिवळा क्विंटल 476 4020 4700 4400
वाशी (धाराशिव) पिवळा क्विंटल 8 4300 4550 4400

soyabean bajar bhav

हे वाचा: bajar bhaw: महाराष्ट्रातील आजचे कापूस,सोयाबीन,तूर बाजार भाव 1 ऑक्टोबर 2023

Leave a Comment