सोयाबीनच्या बाजारभावात एकदमच तुफानी वाढ..! या बाजार समितीमध्ये मिळाला सर्वाधिक बाजार भाव Soyabean market price

Soyabean market price: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो मागील बऱ्याच दिवसापासून सोयाबीनचा बाजारभावात चढउतार होताना दिसत आहे. संपूर्ण शेतकऱ्यांना इच्छा असते की आपण पेरलेल्या सोयाबीनला मार्केटमध्ये भाव काय मिळत आहे.

त्यासाठीच आम्ही आमच्या वेबसाईटवर तुम्हाला दररोज महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजार भाव माहिती देणारा आहोत. शेतकरी मित्रांनो आज महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यामध्ये सोयाबीनला चांगला भाव मिळाला ते आपण सविस्तर जाणून घेणार आहोत.

हे वाचा: bajar bhaw: गुजरात राज्यातील आजचे कापुस मंडी बाजार भाव 19 सप्टेंबर 2023

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/11/2023
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 562 3000 5020 4950
जळगाव क्विंटल 49 4900 4950 4950
बार्शी क्विंटल 899 4950 5100 5050
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 45 5000 5011 5005
माजलगाव क्विंटल 958 4550 4954 4790
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 11 4801 5000 4892
सिल्लोड क्विंटल 62 5000 5100 5050
कारंजा क्विंटल 7000 4590 4980 4865
श्रीगोंदा क्विंटल 11 4800 4800 4800
लोहा क्विंटल 57 5025 5151 5100
मुदखेड क्विंटल 10 4800 4900 4850
तुळजापूर क्विंटल 675 5000 5000 5000
मानोरा क्विंटल 645 4781 5100 4812
मोर्शी क्विंटल 989 4800 5000 4900
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 1210 4400 4950 4650
राहता क्विंटल 23 4711 5026 4900
धुळे हायब्रीड क्विंटल 7 4075 4790 4700
भंडारा काळा क्विंटल 1 5200 5200 5200
सोलापूर लोकल क्विंटल 28 4600 4980 4855
अमरावती लोकल क्विंटल 5247 4850 4992 4921
नागपूर लोकल क्विंटल 995 4300 4960 4795
राहूरी लोकल क्विंटल 13 4700 4800 4750
अमळनेर लोकल क्विंटल 80 4700 4900 4900
हिंगोली लोकल क्विंटल 1900 4600 5060 4830
कोपरगाव लोकल क्विंटल 206 4500 4981 4815
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 30 3100 5000 4050
मेहकर लोकल क्विंटल 1620 4200 5050 4700
कर्जत (अहमहदनगर) नं. २ क्विंटल 31 4800 5000 4800
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 473 3700 5001 4960
लातूर पिवळा क्विंटल 17398 4951 5122 5050
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 306 4900 5051 5000
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 830 4955 5045 5000
जालना पिवळा क्विंटल 2756 3500 5100 4950
अकोला पिवळा क्विंटल 2441 4000 5155 5000
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1037 4750 5010 4880
चोपडा पिवळा क्विंटल 2 3000 4500 4152
चिखली पिवळा क्विंटल 1425 4625 5115 4870
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 4971 3100 5090 4100
बीड पिवळा क्विंटल 197 4980 5100 5019
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4825 4980 4900
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 1500 4850 5050 5000
पैठण पिवळा क्विंटल 1 4500 4500 4500
उमरेड पिवळा क्विंटल 2527 4000 5200 4800
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 405 4600 4940 4850
वर्धा पिवळा क्विंटल 264 4225 4740 4420
भोकर पिवळा क्विंटल 25 4669 4869 4769
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 561 4650 4850 4750
जिंतूर पिवळा क्विंटल 222 4825 4956 4900
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1000 4715 4985 4850
मलकापूर पिवळा क्विंटल 545 4250 4950 4800
दिग्रस पिवळा क्विंटल 510 4950 5060 4975
वणी पिवळा क्विंटल 313 4500 5040 4700
गेवराई पिवळा क्विंटल 95 4800 4925 4860
परतूर पिवळा क्विंटल 11 4950 5025 5000
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 500 4500 4875 4830
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 3 4900 4998 4951
लोणार पिवळा क्विंटल 1120 4650 4976 4813
वरोरा पिवळा क्विंटल 551 4000 4951 4500
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 195 4600 4900 4700
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 180 3000 4850 4500
साक्री पिवळा क्विंटल 35 4600 4801 4700
नांदगाव पिवळा क्विंटल 31 3100 5051 5050
गंगापूर पिवळा क्विंटल 41 4770 4910 4831
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 520 4925 5115 5050
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 2745 4000 5031 4920
निलंगा पिवळा क्विंटल 347 4601 5095 5000
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 2039 4956 5004 4980
उमरगा पिवळा क्विंटल 92 4910 5025 5025
सेनगाव पिवळा क्विंटल 342 4700 4911 4800
पाथरी पिवळा क्विंटल 37 4500 4900 4800
पालम पिवळा क्विंटल 105 5151 5151 5151
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 3520 4600 5260 5100
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1748 4450 5000 4900
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 520 4800 5000 4900
बोरी-अरब पिवळा क्विंटल 55 4905 5000 4950
उमरखेड पिवळा क्विंटल 250 4700 4900 4800
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 140 4700 4900 4800
राजूरा पिवळा क्विंटल 339 4730 4950 4875
काटोल पिवळा क्विंटल 610 4450 5011 4850
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 920 4300 4880 4750
बोरी पिवळा क्विंटल 160 4835 5035 4975
29/11/2023
येवला क्विंटल 58 5000 5275 5050
लासलगाव क्विंटल 801 3800 5140 5080
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 708 3000 5100 5011
शहादा क्विंटल 64 4411 5100 4904
बार्शी क्विंटल 424 4950 5050 5031
बार्शी -वैराग क्विंटल 392 5025 5050 5025
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 17 4776 5000 4988
माजलगाव क्विंटल 1275 4700 5011 4900
चंद्रपूर क्विंटल 332 4650 5095 4950
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 4501 5000 4750
संगमनेर क्विंटल 18 5000 5000 5000
पाचोरा क्विंटल 100 4900 4975 4951
सिल्लोड क्विंटल 32 4900 5000 5000
कारंजा क्विंटल 5000 4750 5040 4885
श्रीगोंदा क्विंटल 13 4700 4800 4700
श्रीरामपूर क्विंटल 4 4600 4950 4900
लासूर स्टेशन क्विंटल 63 4850 4950 4894
रिसोड क्विंटल 1620 4825 4980 4900
नवापूर क्विंटल 55 5000 5100 5054
कन्न्ड क्विंटल 12 4900 4900 4900
लोहा क्विंटल 33 5051 5172 5100
तुळजापूर क्विंटल 650 5000 5000 5000
मानोरा क्विंटल 484 4925 5180 4988
दारव्हा क्विंटल 25 4900 5000 4950
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 300 4600 5000 4800
राहता क्विंटल 13 4955 5053 5000
धुळे हायब्रीड क्विंटल 15 4600 4810 4675
सोलापूर लोकल क्विंटल 206 4900 5115 5000
परभणी लोकल क्विंटल 595 4950 5075 5000
नागपूर लोकल क्विंटल 147 4500 4902 4802
चांदवड लोकल क्विंटल 25 4500 5035 4850
हिंगोली लोकल क्विंटल 1500 4800 5160 4980
कोपरगाव लोकल क्विंटल 146 4500 4996 4851
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 26 3600 4960 4855
मेहकर लोकल क्विंटल 1560 4300 5190 4800
मांढळ लोकल क्विंटल 165 4100 4850 4560
ताडकळस नं. १ क्विंटल 251 4600 5051 4900
कर्जत (अहमहदनगर) नं. २ क्विंटल 12 4800 5000 4800
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 442 2500 5071 4980
लातूर पिवळा क्विंटल 19341 5018 5163 5100
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 127 4950 5051 5000
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 1310 4795 5055 5000
जालना पिवळा क्विंटल 3468 4500 5100 5000
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1107 4750 5025 4887
मालेगाव पिवळा क्विंटल 12 4870 5105 4980
अकोट पिवळा क्विंटल 800 4750 5025 5000
आर्वी पिवळा क्विंटल 352 4100 5100 4750
चिखली पिवळा क्विंटल 2030 4700 5225 4960
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3090 3100 5885 4100
बीड पिवळा क्विंटल 407 4950 5100 5027
वाशीम पिवळा क्विंटल 600 4750 4980 4850
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 4800 4950 4850
पैठण पिवळा क्विंटल 2 4900 4900 4900
वर्धा पिवळा क्विंटल 21 4700 4700 4700
भोकर पिवळा क्विंटल 19 4851 4875 4863
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 554 4750 4950 4850
जिंतूर पिवळा क्विंटल 134 4851 4950 4900
खामगाव पिवळा क्विंटल 6270 4700 5150 4925
मलकापूर पिवळा क्विंटल 925 4600 5000 4855
दिग्रस पिवळा क्विंटल 445 4750 5090 4865
वणी पिवळा क्विंटल 198 4200 5080 4700
सावनेर पिवळा क्विंटल 65 4500 4888 4750
शिरपूर पिवळा क्विंटल 27 3000 4751 4511
गेवराई पिवळा क्विंटल 39 4400 4950 4675
परतूर पिवळा क्विंटल 43 4950 5085 5000
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 221 4500 4980 4700
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 1100 4515 4985 4900
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 21 4800 5000 4900
लोणार पिवळा क्विंटल 1730 4700 5030 4865
वरोरा पिवळा क्विंटल 465 3600 4951 4500
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 81 4000 4800 4500
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 130 3000 4940 4500
नांदगाव पिवळा क्विंटल 24 4665 5099 5050
तासगाव पिवळा क्विंटल 25 4850 5170 4980
गंगापूर पिवळा क्विंटल 32 4301 4900 4860
वैजापूर- शिऊर पिवळा क्विंटल 1 5000 5049 5025
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 260 4800 5131 5050
कडा पिवळा क्विंटल 49 4700 4900 4750
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 4035 4500 4958 4958
निलंगा पिवळा क्विंटल 490 4800 5111 5000
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 3316 5010 5060 5035
मुखेड पिवळा क्विंटल 88 5150 5175 5150
कळंब (धाराशिव) पिवळा क्विंटल 879 4425 5111 5051
मुरुम पिवळा क्विंटल 1030 4850 4969 4910
उमरगा पिवळा क्विंटल 62 4900 5070 5001
सेनगाव पिवळा क्विंटल 335 4700 5000 4800
पुर्णा पिवळा क्विंटल 700 5000 5135 5100
पालम पिवळा क्विंटल 79 5100 5100 5100
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1831 4700 5350 5000
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1444 4550 5085 4900
नांदूरा पिवळा क्विंटल 605 4300 4986 4986
शेगाव पिवळा क्विंटल 101 4400 5000 4800
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 550 4000 5100 4700
बुलढाणा-धड पिवळा क्विंटल 424 4550 5050 4800
सिंदखेड राजा पिवळा नग 1504 4600 5050 4950
उमरखेड पिवळा क्विंटल 120 4700 4900 4800
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 110 4700 4900 4800
राजूरा पिवळा क्विंटल 101 4900 5035 4975
भिवापूर पिवळा क्विंटल 850 4200 4990 4595
काटोल पिवळा क्विंटल 207 4700 5115 4850
पुलगाव पिवळा क्विंटल 99 4450 4875 4800
घणसावंगी पिवळा क्विंटल 300 4900 5100 5000
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 124 4800 5013 4975
देवणी पिवळा क्विंटल 54 5100 5160 5130
बोरी पिवळा क्विंटल 92 4835 5005 4900

शेतकरी पिकवतात त्या पिकांचे बाजारभाव कोण ठरवत असते..?

महाराष्ट्रातील शेती पिकांचे बाजार भाव विविध घटकावरून ठरवले जातात यामध्ये महत्त्वाचा घटक म्हणजे मागणी आणि पुरवठा जर शेतकऱ्यांच्या पिकांना मोठ्या प्रमाणात मागणी असेल व पुरवठा कमी असेल तर अशा वेळेस मार्केटमध्ये पिकांचे बाजारभाव नेहमी उच्च असतात

हवामानाच्या बदलावर देखील पिकांचे बाजार भाव ठरवले जातात.

हे वाचा: सोयाबीनच्या बाजारभावात मोठी वाढ..! येत्या दोन महिन्यात भाव जाणार 10000 पार market price of soybeans

Leave a Comment