महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजार भावात तुफानी वाढ; पहा आजचे बाजार भाव soyabean rate maharashtra

महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यातील सोयाबीन बाजार भाव फक्त एका क्लिकवर soyabean rate maharashtra

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/10/2023
वरोरा पिवळा क्विंटल 323 3600 4650 4200
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 233 3000 4675 4200
21/10/2023
अहमदनगर क्विंटल 227 4200 4630 4415
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 2630 3000 4865 4700
जळगाव क्विंटल 209 4400 4730 4660
शहादा क्विंटल 1806 3300 4725 4311
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 251 4000 4630 4315
माजलगाव क्विंटल 6245 4200 4671 4500
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 80 4200 4525 4450
कारंजा क्विंटल 7000 4100 4775 4550
तुळजापूर क्विंटल 1600 4600 4600 4600
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 1360 4400 4750 4550
राहता क्विंटल 79 4365 4800 4650
सोलापूर लोकल क्विंटल 1499 4000 4700 4500
अमरावती लोकल क्विंटल 16233 4400 4636 4518
चोपडा लोकल क्विंटल 40 4436 4601 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 4212 4200 4750 4613
राहूरी लोकल क्विंटल 46 3800 4500 4150
अमळनेर लोकल क्विंटल 160 4400 4600 4600
हिंगोली लोकल क्विंटल 635 4400 4840 4620
कोपरगाव लोकल क्विंटल 676 4300 4750 4605
मेहकर लोकल क्विंटल 930 4000 4870 4650
परांडा नं. १ क्विंटल 12 4450 4500 4450
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 1580 3500 4812 4721
लातूर पिवळा क्विंटल 20649 4600 4801 4700
जालना पिवळा क्विंटल 26582 3800 4800 4650
अकोला पिवळा क्विंटल 5713 3650 4785 4400
चिखली पिवळा क्विंटल 1165 4200 4780 4490
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 7974 2900 4805 3700
अक्कलकोट पिवळा क्विंटल 313 4250 4672 4600
बीड पिवळा क्विंटल 925 4100 4735 4559
वाशीम पिवळा क्विंटल 2400 4170 4600 4500
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 1800 4650 5000 4850
पैठण पिवळा क्विंटल 26 4420 4550 4520
उमरेड पिवळा क्विंटल 5085 3000 4900 4600
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 2850 3800 4745 4200
भोकरदन पिवळा क्विंटल 96 4250 4400 4300
भोकर पिवळा क्विंटल 1317 3502 4651 4076
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 273 4450 4650 4550
जिंतूर पिवळा क्विंटल 368 4550 4711 4675
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 2100 4350 4785 4605
मलकापूर पिवळा क्विंटल 3585 3500 4785 4375
सावनेर पिवळा क्विंटल 227 4150 4811 4600
जामखेड पिवळा क्विंटल 572 4200 4600 4400
शेवगाव पिवळा क्विंटल 65 4450 4450 4450
गेवराई पिवळा क्विंटल 1273 4011 4614 4312
परतूर पिवळा क्विंटल 507 4600 4800 4700
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 141 4100 4700 4500
वरोरा पिवळा क्विंटल 2209 3000 4695 4200
वरोरा-माढेली पिवळा क्विंटल 10 0 4500 0
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 460 3000 4600 4000
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 1723 3000 4650 4200
वैजापूर- शिऊर पिवळा क्विंटल 10 4500 4720 4676
चाकूर पिवळा क्विंटल 261 4299 4700 4582
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 537 4450 4700 4575
मुखेड पिवळा क्विंटल 42 4800 4850 4800
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 98 4400 4600 4500
मुरुम पिवळा क्विंटल 610 4491 4610 4551
उमरगा पिवळा क्विंटल 202 4400 4631 4580
पुर्णा पिवळा क्विंटल 604 4550 4780 4700
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 865 4200 4800 4600
सिंदखेड राजा पिवळा नग 9980 4600 4700 4650
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 270 4450 4850 4650
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 1204 3510 4770 4460
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 180 4400 4595 4550
उमरखेड पिवळा क्विंटल 1020 4600 4700 4650
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 580 4600 4700 4650
भंडारा पिवळा क्विंटल 8 3600 4400 4200
राजूरा पिवळा क्विंटल 67 4400 4600 4500
भद्रावती पिवळा क्विंटल 79 3800 4475 4138
आष्टी (वर्धा) पिवळा क्विंटल 1003 4000 4650 4450
सिंदी पिवळा क्विंटल 370 3025 4650 4000
कोर्पना पिवळा क्विंटल 25 4070 4550 4260

soyabean rate maharashtra

हे वाचा: bajar bhaw: गुजरात राज्यातील कापूस मंडी बाजार भाव 19 सप्टेंबर 2023

Leave a Comment