महाराष्ट्रातील आजचे सोयाबीन बाजार भाव 18 ऑक्टोबर 2023

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/10/2023
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 2010 3000 4678 4500
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 232 3500 4470 3985
चंद्रपूर क्विंटल 239 3950 4450 4250
सिन्नर क्विंटल 11 3305 4595 4300
पाचोरा क्विंटल 1700 4210 4681 4451
उदगीर क्विंटल 4400 4580 4680 4630
कारंजा क्विंटल 6000 3995 4650 4480
अचलपूर क्विंटल 485 4300 4400 4350
तुळजापूर क्विंटल 1250 4500 4500 4500
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 495 4100 4650 4400
राहता क्विंटल 161 4050 4586 4500
सोलापूर लोकल क्विंटल 377 4605 4640 4630
अमरावती लोकल क्विंटल 15984 4100 4450 4275
परभणी लोकल क्विंटल 870 4350 4750 4400
नागपूर लोकल क्विंटल 4656 4200 4800 4650
हिंगोली लोकल क्विंटल 600 4242 4642 4442
कोपरगाव लोकल क्विंटल 855 4300 4585 4450
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 440 4100 4515 4400
मेहकर लोकल क्विंटल 850 4000 4700 4500
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 892 3801 4700 4570
जालना पिवळा क्विंटल 28009 3600 4650 4450
अकोला पिवळा क्विंटल 5778 3500 4600 4100
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1740 4200 4720 4460
मालेगाव पिवळा क्विंटल 1 4600 4600 4600
आर्वी पिवळा क्विंटल 1150 3590 4480 4050
चिखली पिवळा क्विंटल 1070 3950 4630 4290
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 9297 2900 4645 3700
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4270 4750 4500
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 4450 4700 4650
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 18 4251 4350 4295
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 258 4100 4500 4300
जिंतूर पिवळा क्विंटल 265 4400 4602 4525
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 2050 4265 4660 4505
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 771 3900 4500 4300
मलकापूर पिवळा क्विंटल 1985 3700 4540 4350
दिग्रस पिवळा क्विंटल 670 4105 4600 4495
वणी पिवळा क्विंटल 761 4150 4575 4300
शेवगाव पिवळा क्विंटल 18 4200 4350 4350
गेवराई पिवळा क्विंटल 887 3500 4491 4000
परतूर पिवळा क्विंटल 677 4500 4630 4590
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 700 4000 4425 4390
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 4198 3500 4560 4200
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 541 3500 4455 4300
लोणार पिवळा क्विंटल 850 4250 4626 4438
वरोरा पिवळा क्विंटल 1778 3700 4500 4150
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 943 3000 4410 4100
वैजापूर- शिऊर पिवळा क्विंटल 23 4201 4476 4472
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 80 4450 4659 4550
मंठा पिवळा क्विंटल 387 4000 4550 4500
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 459 4424 4626 4525
मुरुम पिवळा क्विंटल 1201 4301 4575 4438
उमरगा पिवळा क्विंटल 39 4400 4561 4551
सेनगाव पिवळा क्विंटल 105 4100 4600 4300
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 815 4150 4540 4450
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 970 2810 4645 4316
उमरखेड पिवळा क्विंटल 460 4600 4700 4650
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 560 4600 4700 4650
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 1150 3905 4805 4300
काटोल पिवळा क्विंटल 769 3300 4551 4000
आष्टी (वर्धा) पिवळा क्विंटल 1870 3900 4485 4300
सिंदी पिवळा क्विंटल 435 2950 4400 3800
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 5450 3850 4515 4150
देवणी पिवळा क्विंटल 27 4446 4649 4547
बोरी पिवळा क्विंटल 129 4275 4600 4400

Leave a Comment