महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजार भाव 6 ऑक्टोबर 2023 soyabean rate maharshtra

लासलगाव
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 492
कमीत कमी दर – 3900
जास्तीत जास्त दर- 4637
4574

लासलगाव – विंचूर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 301
कमीत कमी दर – 3000
जास्तीत जास्त दर- 4651
4500

हे वाचा: सोयाबीन बाजार भावात झाली मोठी वाढ..! पहा महाराष्ट्रातील आजचे सोयाबीन बाजार भाव soybean market prices

जळगाव
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 187
कमीत कमी दर – 4100
जास्तीत जास्त दर- 4475
सर्वसाधारण दर- 4400

छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 31
कमीत कमी दर – 4350
जास्तीत जास्त दर- 4400
सर्वसाधारण दर- 4375

पाचोरा
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 350
कमीत कमी दर – 4211
जास्तीत जास्त दर- 4524
सर्वसाधारण दर- 4321

हे वाचा: सोयाबीन बाजार भावात मोठी वाढ..! पहा संपूर्ण महाराष्ट्रातील आजचे सोयाबीन बाजार भाव soybean rate

सिल्लोड
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 2
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर- 4500
सर्वसाधारण दर- 4500

कारंजा
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 3000
कमीत कमी दर – 4075
जास्तीत जास्त दर- 4565
सर्वसाधारण दर- 4340

तुळजापूर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 50
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर- 4500
सर्वसाधारण दर- 4500

हे वाचा: गुजरात राज्यातील कापूस बाजार भाव 12 सप्टेंबर 2023

मानोरा
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 448
कमीत कमी दर – 4190
जास्तीत जास्त दर- 4630
सर्वसाधारण दर- 4410

पिंपळगाव(ब) – पालखेड
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 52
कमीत कमी दर – 4600
जास्तीत जास्त दर- 4663
सर्वसाधारण दर- 4650

सोलापूर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 307
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर- 4585
सर्वसाधारण दर- 4500

अमरावती
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 3180
कमीत कमी दर – 4350
जास्तीत जास्त दर- 4460
सर्वसाधारण दर- 4405

अमळनेर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 250
कमीत कमी दर – 3945
जास्तीत जास्त दर- 4211
सर्वसाधारण दर- 4211

हिंगोली
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 500
कमीत कमी दर – 4160
जास्तीत जास्त दर- 4510
सर्वसाधारण दर- 4335

कोपरगाव
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 180
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर- 4704
सर्वसाधारण दर- 4600

लासलगाव – निफाड
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 160
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर- 4641
सर्वसाधारण दर- 4589

लातूर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 13494
कमीत कमी दर – 4460
जास्तीत जास्त दर- 4751
सर्वसाधारण दर- 4580

अकोला
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 2396
कमीत कमी दर – 3925
जास्तीत जास्त दर- 4535
सर्वसाधारण दर- 4300

यवतमाळ
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 407
कमीत कमी दर – 4375
जास्तीत जास्त दर- 4495
सर्वसाधारण दर- 4435

चोपडा
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 250
कमीत कमी दर – 3001
जास्तीत जास्त दर- 4472
सर्वसाधारण दर- 4351

आर्वी
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 695
कमीत कमी दर – 2800
जास्तीत जास्त दर- 4270
सर्वसाधारण दर- 3950

बीड
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 126
कमीत कमी दर – 4300
जास्तीत जास्त दर- 4590
सर्वसाधारण दर- 4472

भोकर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 47
कमीत कमी दर – 4136
जास्तीत जास्त दर- 4360
सर्वसाधारण दर- 4248

Leave a Comment