महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजार भाव 7 ऑक्टोबर 2023 bajar bhaw

जळगाव
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 86
कमीत कमी दर – 4230
जास्तीत जास्त दर- 4350
सर्वसाधारण दर- 4300

जलगाव – मसावत
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 28
कमीत कमी दर – 3900
जास्तीत जास्त दर- 3900
सर्वसाधारण दर- 3900

हे वाचा: कापूस बाजार भावात होणार मोठी वाढ..! या महिण्यात कापूस बाजार भाव जाणार १०००० पार Cotton market price

तुळजापूर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 75
कमीत कमी दर – 4550
जास्तीत जास्त दर- 4550
सर्वसाधारण दर- 4550

सोलापूर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 273
कमीत कमी दर – 3875
जास्तीत जास्त दर- 4635
सर्वसाधारण दर- 4480

अमरावती
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 3378
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर- 4576
सर्वसाधारण दर- 4488

हे वाचा: येत्या 10 दिवसात कापसाच्या बाजारभावात होणार मोठी वाढ..! रविकांत तुपकर market price of cotton

नागपूर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 479
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर- 4752
सर्वसाधारण दर- 4614

हिंगोली
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 505
कमीत कमी दर – 4180
जास्तीत जास्त दर- 4570
सर्वसाधारण दर- 4375

चोपडा
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 350
कमीत कमी दर – 3001
जास्तीत जास्त दर- 4426
सर्वसाधारण दर- 4152

हे वाचा: महाराष्ट्र राज्यातील आजचे टोमॅटो बाजार भाव 16 सप्टेंबर 2023

लातूर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 12544
कमीत कमी दर – 4491
जास्तीत जास्त दर- 4750
सर्वसाधारण दर- 4600

अकोला
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 1540
कमीत कमी दर – 4100
जास्तीत जास्त दर- 4470
सर्वसाधारण दर- 4400

चिखली
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 356
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर- 4500
सर्वसाधारण दर- 4350

हिंगणघाट
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 925
कमीत कमी दर – 2800
जास्तीत जास्त दर- 4600
सर्वसाधारण दर- 3800

पैठण
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 4
कमीत कमी दर – 3920
जास्तीत जास्त दर- 3920
सर्वसाधारण दर- 3920

भोकरदन
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 14
कमीत कमी दर – 4800
जास्तीत जास्त दर- 5000
सर्वसाधारण दर- 4900

भोकर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 3
कमीत कमी दर – 4225
जास्तीत जास्त दर- 4445
सर्वसाधारण दर- 4335

हिंगोली- खानेगाव नाका
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 164
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर- 4500
सर्वसाधारण दर- 4250

मुर्तीजापूर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 600
कमीत कमी दर – 4280
जास्तीत जास्त दर- 4495
सर्वसाधारण दर- 4330

सावनेर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 75
कमीत कमी दर – 3700
जास्तीत जास्त दर- 4400
सर्वसाधारण दर- 4200

परतूर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 178
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर- 4620
सर्वसाधारण दर- 4600

देउळगाव राजा
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 33
कमीत कमी दर – 3700
जास्तीत जास्त दर- 4500
सर्वसाधारण दर- 4300

औराद शहाजानी
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 231
कमीत कमी दर – 4560
जास्तीत जास्त दर- 4688
सर्वसाधारण दर- 4624

मुरुम
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 85
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर- 4601
सर्वसाधारण दर- 4501

चांदूर-रल्वे
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 135
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर- 4500
सर्वसाधारण दर- 4300

आष्टी-जालना
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 44
कमीत कमी दर – 4180
जास्तीत जास्त दर- 4500
सर्वसाधारण दर- 4400

नेर परसोपंत
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 302
कमीत कमी दर – 2500
जास्तीत जास्त दर- 4555
सर्वसाधारण दर- 4245

बाभुळगाव
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 405
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर- 4520
सर्वसाधारण दर- 4375

Leave a Comment