महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजार भाव 12 सप्टेंबर 2023

12/09/2023

जळगाव
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 69
कमीत कमी दर- 4750
जास्तीत जास्त दर- 4760
सर्वसाधारण दर- 4760

हे वाचा: कापुस भावात इतक्या रुपयांची रुपयांची वाढ..! पहा आजचे कापुस बाजार भाव kapus bhav

तुळजापूर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 60
कमीत कमी दर- 4800
जास्तीत जास्त दर- 4800
सर्वसाधारण दर- 4800

नागपूर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 204
कमीत कमी दर- 4350
जास्तीत जास्त दर- 5000
सर्वसाधारण दर- 4838

हिंगोली
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 190
कमीत कमी दर- 4600
जास्तीत जास्त दर- 4850
सर्वसाधारण दर- 4725

हे वाचा: कापुस बाजार भावात मोठी वाढ..! पहा संपूर्ण महाराष्ट्रातील आजचे कापुस बाजार भाव cotton prices

चिखली
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 180
कमीत कमी दर- 4400
जास्तीत जास्त दर- 4750
सर्वसाधारण दर- 4575

वाशीम
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 3000
कमीत कमी दर- 4460
जास्तीत जास्त दर- 4840
सर्वसाधारण दर- 4600

वाशीम – अनसींग
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 600
कमीत कमी दर- 4650
जास्तीत जास्त दर- 4900
सर्वसाधारण दर- 4700

हे वाचा: bajar bhaw: महाराष्ट्रातील कांदा बाजार भाव 2 ऑक्टोबर 2023

भोकरदन -पिपळगाव रेणू
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 5
कमीत कमी दर- 4810
जास्तीत जास्त दर- 4950
सर्वसाधारण दर- 4900

सावनेर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 13
कमीत कमी दर- 4500
जास्तीत जास्त दर- 4500
सर्वसाधारण दर- 4500

परतूर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 8
कमीत कमी दर- 4750
जास्तीत जास्त दर- 4835
सर्वसाधारण दर- 4800

देउळगाव राजा
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 1
कमीत कमी दर- 4750
जास्तीत जास्त दर- 4750
सर्वसाधारण दर- 4750

आंबेजोबाई
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 400
कमीत कमी दर- 4650
जास्तीत जास्त दर- 4950
सर्वसाधारण दर- 4850

केज पिवळा
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 40
कमीत कमी दर- 3300
जास्तीत जास्त दर- 5000
सर्वसाधारण दर- 4800

औराद शहाजानी
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 119
कमीत कमी दर- 4875
जास्तीत जास्त दर- 4925
सर्वसाधारण दर- 4900

पालम
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 6
कमीत कमी दर- 4850
जास्तीत जास्त दर- 4900
सर्वसाधारण दर- 4850

Leave a Comment