bajar bhaw: महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजार भाव 2 ऑक्टोबर 2023

लासलगाव – विंचूर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 146
कमीत कमी दर – 3000
कमीत कमी दर – 4721
सर्वसाधारण दर- 4650

मोर्शी
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 50
कमीत कमी दर – 4300
कमीत कमी दर – 4411
सर्वसाधारण दर- 4355

हे वाचा: महाराष्ट्रातील कांदा बाजार भाव 26 सप्टेंबर 2023 kanda bajar bhav

कोपरगाव
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 23
कमीत कमी दर – 4500
कमीत कमी दर – 4716
सर्वसाधारण दर- 4575

लासलगाव – निफाड
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 84
कमीत कमी दर – 2501
कमीत कमी दर – 4699
सर्वसाधारण दर- 4590

वरोरा
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 41
कमीत कमी दर – 4150
कमीत कमी दर – 4550
सर्वसाधारण दर- 4300

हे वाचा: कांदा बाजार भावात तेजी, या बाजार समितीमध्ये मिळतोय कांद्याला सार्वधिक भाव..!

सेनगाव
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 150
कमीत कमी दर – 4400
कमीत कमी दर – 4600
सर्वसाधारण दर- 4500

उमरखेड
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 120
कमीत कमी दर – 4600
कमीत कमी दर – 4800
सर्वसाधारण दर- 4700

काटोल
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 60
कमीत कमी दर – 3400
कमीत कमी दर – 4350
सर्वसाधारण दर- 4050

हे वाचा: महाराष्ट्रातील मुग बाजार भाव 12 सप्टेंबर 2023

Leave a Comment