महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजार भाव 11 ऑक्टोबर 2023

जळगाव
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 782
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर- 4400
सर्वसाधारण दर- 4200

जलगाव – मसावत
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 13
कमीत कमी दर – 4150
जास्तीत जास्त दर- 4150
सर्वसाधारण दर- 4150

हे वाचा: पहा आजचा कापुस बाजार भाव..! या जिल्ह्यांमध्ये झाली कापसाच्या बाजार भावात विक्रमी वाढ Cotton Market Rate

छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 58
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर- 4325
सर्वसाधारण दर- 4262

तुळजापूर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 75
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर- 4400
सर्वसाधारण दर- 4400

सांगली
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 170
कमीत कमी दर – 4800
जास्तीत जास्त दर- 4900
सर्वसाधारण दर- 4850

हे वाचा: महाराष्ट्रातील हरभरा बाजार भाव १०००० रुपये पार..! bajar bhav today

नागपूर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 1155
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर- 4752
सर्वसाधारण दर- 4614

हिंगोली
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 450
कमीत कमी दर – 4199
जास्तीत जास्त दर- 4525
सर्वसाधारण दर- 4362

अकोला
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 1070
कमीत कमी दर – 3150
जास्तीत जास्त दर- 4535
सर्वसाधारण दर- 4000

हे वाचा: गुजरात मध्ये मिळतोय कापसाला सार्वधिक भाव..! पहा संपूर्ण गुजरात राज्यातील कापूस बाजार भाव gujarat cotton rate

यवतमाळ
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 150
कमीत कमी दर – 4140
जास्तीत जास्त दर- 4345
सर्वसाधारण दर- 4242

मालेगाव
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 5
कमीत कमी दर – 4476
जास्तीत जास्त दर- 4476
सर्वसाधारण दर- 4476

चोपडा
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 220
कमीत कमी दर – 3500
जास्तीत जास्त दर- 4470
सर्वसाधारण दर- 4200

चिखली
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 350
कमीत कमी दर – 4100
जास्तीत जास्त दर- 4401
सर्वसाधारण दर- 4250

बीड
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 140
कमीत कमी दर – 2548
जास्तीत जास्त दर- 4400
सर्वसाधारण दर- 4158

वाशीम
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 2400
कमीत कमी दर – 4270
जास्तीत जास्त दर- 4500
सर्वसाधारण दर- 4400

भोकर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 71
कमीत कमी दर – 3503
जास्तीत जास्त दर- 4350
सर्वसाधारण दर- 3925

हिंगोली- खानेगाव नाका
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 160
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर- 4400
सर्वसाधारण दर- 4300

जिंतूर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 49
कमीत कमी दर – 4301
जास्तीत जास्त दर- 4475
सर्वसाधारण दर- 4401

मुर्तीजापूर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 600
कमीत कमी दर – 4295
जास्तीत जास्त दर- 4455
सर्वसाधारण दर- 4350

मलकापूर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 388
कमीत कमी दर – 3700
जास्तीत जास्त दर- 4400
सर्वसाधारण दर- 4200

परतूर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 357
कमीत कमी दर – 4340
जास्तीत जास्त दर- 4450
सर्वसाधारण दर- 4390

वरोरा
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 37
कमीत कमी दर – 3200
जास्तीत जास्त दर- 4250
सर्वसाधारण दर- 3800

नांदगाव
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 15
कमीत कमी दर – 4300
जास्तीत जास्त दर- 4541
सर्वसाधारण दर- 4451

वैजापूर- शिऊर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 5
कमीत कमी दर – 4140
जास्तीत जास्त दर- 4200
सर्वसाधारण दर- 4176

आंबेजोबाई
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 5
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर- 4536
सर्वसाधारण दर- 4500

मंठा
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 129
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर- 4400
सर्वसाधारण दर- 4150

चाकूर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 61
कमीत कमी दर – 4261
जास्तीत जास्त दर- 4501
सर्वसाधारण दर- 4423

औराद शहाजानी
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 160
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर- 4510
सर्वसाधारण दर- 4255

नांदूरा
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 505
कमीत कमी दर – 3300
जास्तीत जास्त दर- 4445
सर्वसाधारण दर- 4445

नेर परसोपंत
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 169
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर- 4425
सर्वसाधारण दर- 4078

उमरखेड
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 270
कमीत कमी दर – 4600
जास्तीत जास्त दर- 4700
4650

उमरखेड-डांकी
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 370
कमीत कमी दर – 4600
जास्तीत जास्त दर- 4700
सर्वसाधारण दर- 4650

काटोल
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 158
कमीत कमी दर – 3675
जास्तीत जास्त दर- 4301
सर्वसाधारण दर- 3950

आष्टी- कारंजा
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 365
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर- 4375
सर्वसाधारण दर- 4150

Leave a Comment