bajar bhaw: महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजार भाव 3 ऑक्टोबर 2023

लासलगाव
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 236
कमीत कमी दर – 3001
जास्तीत जास्त दर- 4800
सर्वसाधारण दर- 4751

लासलगाव – विंचूर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 132
कमीत कमी दर – 3000
जास्तीत जास्त दर- 4671
सर्वसाधारण दर- 4550

हे वाचा: महाराष्ट्रातील गहू बाजारभाव 7 ऑक्टोबर 2023 bajar bhaw

माजलगाव
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 692
कमीत कमी दर – 4300
जास्तीत जास्त दर- 4612
सर्वसाधारण दर- 4500

राहूरी -वांबोरी
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 17
कमीत कमी दर – 4175
जास्तीत जास्त दर- 4600
सर्वसाधारण दर- 4525

सिल्लोड
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 16
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर- 4600
सर्वसाधारण दर- 4550

हे वाचा: गुजरात मध्ये मिळतोय कापसाला सार्वधिक भाव..! पहा संपूर्ण गुजरात राज्यातील कापूस बाजार भाव gujarat cotton rate

उदगीर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 3110
कमीत कमी दर – 4700
जास्तीत जास्त दर- 4752
सर्वसाधारण दर- 4726

कारंजा
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 6000
कमीत कमी दर – 4300
जास्तीत जास्त दर- 4655
सर्वसाधारण दर- 4445

तुळजापूर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 45
कमीत कमी दर – 4650
जास्तीत जास्त दर- 4650
सर्वसाधारण दर- 4650

हे वाचा: महाराष्ट्रातील हरभरा बाजार भाव 11 ऑक्टोबर 2023

मानोरा
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 514
कमीत कमी दर – 4276
जास्तीत जास्त दर- 4770
सर्वसाधारण दर- 4483

मालेगाव (वाशिम)
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 619
कमीत कमी दर – 4100
जास्तीत जास्त दर- 4650
सर्वसाधारण दर- 4250

राहता
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 5
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर- 4600
सर्वसाधारण दर- 4550

मेहकर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 1270
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर- 4620
सर्वसाधारण दर- 4500

लासलगाव – निफाड
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 150
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर- 4671
सर्वसाधारण दर- 4625

लातूर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 9135
कमीत कमी दर – 4246
जास्तीत जास्त दर- 4830
सर्वसाधारण दर- 4700

जालना
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 2120
कमीत कमी दर – 3700
जास्तीत जास्त दर- 4700
सर्वसाधारण दर- 4600

Leave a Comment