महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजार भाव 4 ऑक्टोबर 2023 soyabean bajar bhav

लासलगाव
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 329
कमीत कमी दर – 2501
जास्तीत जास्त दर- 4800
सर्वसाधारण दर- 4751

लासलगाव – विंचूर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 160
कमीत कमी दर – 3000
जास्तीत जास्त दर- 4725
सर्वसाधारण दर- 4600

हे वाचा: पहा गुजरात राज्यातील प्रमुख मंडी मधील आजचे कापुस बाजार भाव..! gujrat today cotton rate

जळगाव
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 486
कमीत कमी दर – 4100
जास्तीत जास्त दर- 4300
सर्वसाधारण दर- 4290

जलगाव – मसावत
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 19
कमीत कमी दर – 3800
जास्तीत जास्त दर- 3800
सर्वसाधारण दर- 3800

शहादा
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 22
कमीत कमी दर – 4600
जास्तीत जास्त दर- 4600
सर्वसाधारण दर- 4600

हे वाचा: सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आली..! सोयाबीनचा भाव जाणार 10000 रुपयांवर..? Soyabean market rate

छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 17
कमीत कमी दर – 4425
जास्तीत जास्त दर- 4425
सर्वसाधारण दर- 4425

माजलगाव
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 719
कमीत कमी दर – 4100
जास्तीत जास्त दर- 4571
सर्वसाधारण दर- 4500

पुसद
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 600
कमीत कमी दर – 2350
जास्तीत जास्त दर- 4600
सर्वसाधारण दर- 4505

हे वाचा: कापसाचे भाव 10000 रुपयांवर जाणार..! पहा समोर महाराष्ट्रात कापसाला काय भाव मिळणार cotton in Maharashtra

पाचोरा
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 450
कमीत कमी दर – 4202
जास्तीत जास्त दर- 4612
सर्वसाधारण दर- 4400

उदगीर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 3200
कमीत कमी दर – 4700
जास्तीत जास्त दर- 4730
सर्वसाधारण दर- 4715

कारंजा
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 4500
कमीत कमी दर – 3900
जास्तीत जास्त दर- 4275
सर्वसाधारण दर- 4150

चांदूर बझार
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 22
कमीत कमी दर – 4391
जास्तीत जास्त दर- 4391
सर्वसाधारण दर- 4391

तुळजापूर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 50
कमीत कमी दर – 4600
जास्तीत जास्त दर- 4600
सर्वसाधारण दर- 4600

मानोरा
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 364
कमीत कमी दर – 4295
जास्तीत जास्त दर- 4701
सर्वसाधारण दर- 4300

मालेगाव (वाशिम)
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 465
कमीत कमी दर – 4100
जास्तीत जास्त दर- 4590
सर्वसाधारण दर- 4300

राहता
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 17
कमीत कमी दर – 4399
जास्तीत जास्त दर- 4589
सर्वसाधारण दर- 4500

सोलापूर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 49
कमीत कमी दर – 4450
जास्तीत जास्त दर- 4555
सर्वसाधारण दर- 4525

अमरावती
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 5019
कमीत कमी दर – 4400
जास्तीत जास्त दर- 4560
सर्वसाधारण दर- 4480

नागपूर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 101
कमीत कमी दर – 4171
जास्तीत जास्त दर- 4325
सर्वसाधारण दर- 4287

हिंगोली
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 355
कमीत कमी दर – 4300
जास्तीत जास्त दर- 4635
सर्वसाधारण दर- 4467

कोपरगाव
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 105
कमीत कमी दर – 3844
जास्तीत जास्त दर- 4700
सर्वसाधारण दर- 4636

लासलगाव – निफाड
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 135
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर- 4681
सर्वसाधारण दर- 4620

लातूर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 11011
कमीत कमी दर – 4300
जास्तीत जास्त दर- 4791
सर्वसाधारण दर- 4680

Leave a Comment