सरसकट पिक विमा मंजुर..! पात्र जिल्ह्यांची यादी जाहीर crop insurance approved

crop insurance approved: महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांतील गावांसाठी सरकारने पीक विमा जाहीर केला आहे. शेतकऱ्यांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे नुकसान होते तेव्हा पीक विमा शेतकऱ्यांना संरक्षण देतो.

बुलढाणा, जालना, बीड, यवतमाळ, नाशिक, नांदेड, परभणी, लातूर, वाशीम, अकोला, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जळगाव या जिल्ह्यांतील गावांसाठी पीक विमा पात्र घोषित करण्यात आला आहे.

हे वाचा: अखेर या 2 जिल्ह्यात नुकसान भरपाई मदत मंजूर..! पात्र शेतकऱ्यांची यादी जाहीर compensation

 1. बुलढाणा जिल्ह्यात ९८ गावे पीक विम्यासाठी पात्र आहेत. 47 गावे अनिवार्य आहेत.
 2. जालना जिल्ह्यात १४४ गावे पीक विम्यासाठी पात्र आहेत. 48 अनिवार्य आहेत.
 3. बीड जिल्ह्यात ६४ गावे पात्र आहेत. 48 अनिवार्य आहेत.
 4. यवतमाळ जिल्ह्यात १६१ गावे पात्र आहेत. 47 अनिवार्य आहेत.
 5. नाशिक जिल्ह्यात ९१ गावे पात्र आहेत. 47 अनिवार्य आहेत.
 6. नांदेड जिल्ह्यात 114 गावे पात्र आहेत. 47 अनिवार्य आहेत.
 7. परभणी जिल्ह्यात ७३ गावे पात्र आहेत. 47 अनिवार्य आहेत.
 8. लातूर जिल्ह्यात १२० गावे पात्र आहेत. 47 अनिवार्य आहेत.
 9. वाशिम जिल्ह्यात ११२ गावे पात्र आहेत. 47 अनिवार्य आहेत.
 10. अकोला जिल्ह्यात १४६ गावे पात्र आहेत. 47 अनिवार्य आहेत.
 11. कोल्हापूर जिल्ह्यात ७३ गावे पात्र आहेत. 47 अनिवार्य आहेत.
 12. औरंगाबाद जिल्ह्यात 119 गावे पात्र आहेत. 48 अनिवार्य आहेत.
 13. जळगाव जिल्ह्यात 105 गावे पात्र आहेत. 48 अनिवार्य आहेत.

पात्र गावातील शेतकरी त्यांचे गाव पीक विमा यादीत आहे की नाही ते तपासू शकतात. ते तपशील पाहण्यासाठी आणि त्यांची पात्रता तपासण्यासाठी प्रदान केलेल्या लिंकवर क्लिक करू शकतात. पीक विमा मिळाल्याने शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीतून सावरण्यास मदत होईल.

Leave a Comment