महाराष्ट्रातील आजचे कोथिंबीर बाजार भाव 4 ऑक्टोबर 2023

अकलुज
शेतमाल : कोथिंबिर
आवक- 1450
कमीत कमी दर – 15
जास्तीत जास्त दर- 30
सर्वसाधारण दर- 25

कोल्हापूर
शेतमाल : कोथिंबिर
आवक- 26
कमीत कमी दर – 5000
जास्तीत जास्त दर- 9000
सर्वसाधारण दर- 7000

हे वाचा: bajar bhaw: महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजार भाव 2 ऑक्टोबर 2023

पुणे-मांजरी
शेतमाल : कोथिंबिर
आवक- 22000
कमीत कमी दर – 10
जास्तीत जास्त दर- 30
सर्वसाधारण दर- 20

छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल : कोथिंबिर
आवक- 20
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर- 1500
सर्वसाधारण दर- 1100

खेड
शेतमाल : कोथिंबिर
आवक- 1000
कमीत कमी दर – 3000
जास्तीत जास्त दर- 4000
सर्वसाधारण दर- 3500

हे वाचा: दिवाळीनंतर सोयाबीनचा बाजारभावात एकदमच विक्रमी वाढ..! मिळाला एवढा भाव Soyabean Price

श्रीरामपूर
शेतमाल : कोथिंबिर
आवक- 65
कमीत कमी दर – 09
जास्तीत जास्त दर- 20
सर्वसाधारण दर- 14

राहता
शेतमाल : कोथिंबिर
आवक- 870
कमीत कमी दर – 11
जास्तीत जास्त दर- 40
सर्वसाधारण दर- 25

कल्याण
शेतमाल : कोथिंबिर
आवक- 3
कमीत कमी दर – 80
जास्तीत जास्त दर- 100
सर्वसाधारण दर- 90

हे वाचा: यावर्षी कापूस बाजार भाव तेजीतच राहणार..! आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कापसाची घट cotton rate

कळमेश्वर
शेतमाल : कोथिंबिर
आवक- 13
कमीत कमी दर – 9055
जास्तीत जास्त दर- 10000
9535

रामटेक
शेतमाल : कोथिंबिर
आवक- 5
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर- 5000
सर्वसाधारण दर- 4500

सोलापूर
शेतमाल : कोथिंबिर
आवक- 7870
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर- 1800
सर्वसाधारण दर- 1500

अमरावती
शेतमाल : कोथिंबिर
आवक- 39
कमीत कमी दर – 8000
जास्तीत जास्त दर- 11000
सर्वसाधारण दर- 9500

जळगाव
शेतमाल : कोथिंबिर
आवक- 18
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर- 4500
सर्वसाधारण दर- 3500

पुणे
शेतमाल : कोथिंबिर
आवक- 106866
कमीत कमी दर – 10
जास्तीत जास्त दर- 30
सर्वसाधारण दर- 20

पुणे- खडकी
शेतमाल : कोथिंबिर
आवक- 750
कमीत कमी दर – 11
जास्तीत जास्त दर- 15
सर्वसाधारण दर- 13

पुणे -पिंपरी
शेतमाल : कोथिंबिर
आवक- 920
कमीत कमी दर – 20
जास्तीत जास्त दर- 27
सर्वसाधारण दर- 24

नागपूर
शेतमाल : कोथिंबिर
आवक- 250
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर- 10000
सर्वसाधारण दर- 8000

मुंबई
शेतमाल : कोथिंबिर
आवक- 694
कमीत कमी दर – 1500
जास्तीत जास्त दर- 3000
सर्वसाधारण दर- 2250

भुसावळ
शेतमाल : कोथिंबिर
आवक- 4
कमीत कमी दर – 6500
जास्तीत जास्त दर- 10000
सर्वसाधारण दर- 8000

मंगळवेढा
शेतमाल : कोथिंबिर
आवक- 1220
कमीत कमी दर – 17
जास्तीत जास्त दर- 23
सर्वसाधारण दर- 20

कामठी
शेतमाल : कोथिंबिर
आवक- 5
कमीत कमी दर – 9000
जास्तीत जास्त दर- 11000
सर्वसाधारण दर- 10000

Leave a Comment