गुजरात राज्यातील आजचे कापुस मंडी बाजार भाव 9 ऑक्टोबर 2023

राज्य- गुजरात
मंडी- खेडब्रह्म:
जात- RCH-2
कमीत कमी भाव- 6250 / क्विंटल
जास्तीत जास्त भाव- 6750 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- चोटिला
जात- शंकर 6 (B) 30mm फाइन
कमीत कमी भाव- 6000 / क्विंटल
जास्तीत जास्त भाव- 8200 / क्विंटल

हे वाचा: यंदा कापसाचे भाव वाढणार की नाही? कापूस 7200 रुपयांवरच स्थिरावणार का? जाणून घ्या cotton rate maharshtra

राज्य- गुजरात
मंडी- मोरबी
जात- लोकल
कमीत कमी भाव- 6000 / क्विंटल
जास्तीत जास्त भाव- 7500 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- राजुला
जात- लोकल
कमीत कमी भाव- 6000 / क्विंटल
जास्तीत जास्त भाव- 7755 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- सावरकुंडला
जात- नर्मा BT कॉटन
कमीत कमी भाव- 6605 / क्विंटल
जास्तीत जास्त भाव-7700 / क्विंटल

हे वाचा: सोयाबीनच्या बाजारभावात एकदमच मोठी वाढ..! पहा संपूर्ण महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजार भाव Soyabean Price's

राज्य- गुजरात
मंडी- जामनगर
जात- अन्य
कमीत कमी भाव- 6000 / क्विंटल
जास्तीत जास्त भाव- 7825 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- धोराजी
जात- H.B (अनगिन्ड)
कमीत कमी भाव- 3680 / क्विंटल
जास्तीत जास्त भाव-

राज्य- गुजरात
मंडी- जम्बूसर
जात- अन्य
कमीत कमी भाव- 5800 / क्विंटल
जास्तीत जास्त भाव- 6200 / क्विंटल

हे वाचा: सोयाबीन बाजार भावात मोठी वाढ..! पहा संपूर्ण महाराष्ट्रातील आजचे सोयाबीन बाजारभाव market prices

राज्य- गुजरात
मंडी- धंधुका
जात- शंकर 6 (B) 30mm फाइन
कमीत कमी भाव- 6000 / क्विंटल
जास्तीत जास्त भाव- 7460 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- राजकोट
जात- नर्मा BT कॉटन
कमीत कमी भाव- 6025 / क्विंटल
जास्तीत जास्त भाव- 7660 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- दसदा पटदी
जात- शंकर 4 31mm फाइन
कमीत कमी भाव- 7005 / क्विंटल
जास्तीत जास्त भाव- 7080 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- पालिताना
जात- अन्य
कमीत कमी भाव- 1125 / क्विंटल
जास्तीत जास्त भाव- 1470 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- मनसा
जात- H-6
कमीत कमी भाव- 6355 / क्विंटल
जास्तीत जास्त भाव- 7450 / क्विंटल

राज्य- गुजरात
मंडी- वंकानेर
जात- अन्य
कमीत कमी भाव- 5750 / क्विंटल
जास्तीत जास्त भाव-7665 / क्विंटल

Leave a Comment