संपूर्ण महाराष्ट्रातील आजचे हरभरा बाजार भाव 6 सप्टेंबर 2023

हिंगोली
शेतमाल: हरभरा
आवक: 150
कमीत कमी दर- कमीत कमी दर- 6100
जास्तीत जास्त दर- 6400
सर्वसाधारण दर- 6250

कारंजा
शेतमाल: हरभरा
आवक: 180
कमीत कमी दर- 5850
जास्तीत जास्त दर- 6325
सर्वसाधारण दर- 6080

हे वाचा: राज्यात पुन्हा मान्सून सक्रिय..! राज्यातील या भागात ऑरेंज अलर्ट जारी

चिखली
शेतमाल: हरभरा
जात- चाफा
आवक: 15
कमीत कमी दर- 5000
जास्तीत जास्त दर- 6000
सर्वसाधारण दर- 5500

दिग्रस
शेतमाल: हरभरा
जात- चाफामी
आवक: 56
कमीत कमी दर- 5600
जास्तीत जास्त दर- 5775
सर्वसाधारण दर- 5695

कल्याण
शेतमाल: हरभरा
जात- हायब्रीड
आवक: 3
कमीत कमी दर- 6500
जास्तीत जास्त दर- 7500
सर्वसाधारण दर- 7000

हे वाचा: महाराष्ट्रातील आजचे हरभरा बाजार भाव 10 सप्टेंबर 2023

मालेगाव
शेतमाल: हरभरा
जात- काट्या
आवक: 4
कमीत कमी दर- 4690
जास्तीत जास्त दर- 5800
सर्वसाधारण दर- 5600

केज
शेतमाल: हरभरा
जात- लाल
आवक: 3
कमीत कमी दर- 5199
जास्तीत जास्त दर- 5611
सर्वसाधारण दर- 5301

उमरखेड
शेतमाल: हरभरा
जात- लाल
आवक: 100
कमीत कमी दर- 4600
जास्तीत जास्त दर- 4800
सर्वसाधारण दर- 4700

हे वाचा: पी एम किसान योजनेचा पंधरावा हप्ता तुम्हाला मिळणार की नाही... लगेच तपासा

अकोला
शेतमाल: हरभरा
जात- लोकल
आवक: 262
कमीत कमी दर- 4000
जास्तीत जास्त दर- 6170
सर्वसाधारण दर- 5400

अंबड (वडी गोद्री)
शेतमाल: हरभरा
जात- लोकल
आवक: 3
कमीत कमी दर- 4751
जास्तीत जास्त दर- 5726
सर्वसाधारण दर- 4901

देवळा
शेतमाल: हरभरा
जात- लोकल
आवक: 1
कमीत कमी दर- 4790
जास्तीत जास्त दर- 5390
सर्वसाधारण दर- 5390

Leave a Comment