bajar bhav: गुजरात राज्यातील आजचे मंडी कापूस बाजार भाव 13 सप्टेंबर 2023

गुजरात:
शेतमाल : कापूस
मंडी : गोंडल
कमीत कमी दर-4505 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7880 / क्विंटल

गुजरात:
शेतमाल : कापूस
मंडी : बबरा
कमीत कमी दर-7350 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 8100 / क्विंटल

हे वाचा: पहा आजचे कापुस बाजार भाव..! या जिल्ह्यामध्ये बाजारभावात झाली मोठी वाढ cotton market price

गुजरात:
शेतमाल : कापूस
मंडी : बगसरा
कमीत कमी दर-6250 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7625 / क्विंटल

गुजरात:
शेतमाल : कापूस
मंडी : ढ्रोली
कमीत कमी दर-5210 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7525 / क्विंटल

गुजरात:
शेतमाल : कापूस
मंडी : अंजार
कमीत कमी दर-7627 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7627 / क्विंटल

हे वाचा: सोयाबीनच्या बाजारभावात मोठी वाढ..! येत्या दोन महिन्यात भाव जाणार 10000 पार market price of soybeans

गुजरात:
शेतमाल : कापूस
मंडी : चोटिला
कमीत कमी दर-6000 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 8400 / क्विंटल

गुजरात:
शेतमाल : कापूस
मंडी : राजकोट
कमीत कमी दर-7400 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 8125 / क्विंटल

गुजरात:
शेतमाल : कापूस
मंडी : हलवद
कमीत कमी दर-6000 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7925 / क्विंटल

हे वाचा: महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजार भाव 14 ऑक्टोबर 2023

गुजरात:
शेतमाल : कापूस
मंडी : सावरकुंडला
कमीत कमी दर-7250 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7950 / क्विंटल

गुजरात:
शेतमाल : कापूस
मंडी : वंकानेर
कमीत कमी दर-6250 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7875 / क्विंटल

गुजरात:
शेतमाल : कापूस
मंडी : धोराजी
कमीत कमी दर-4080 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 7680 / क्विंटल

गुजरात:
शेतमाल : कापूस
मंडी : जामनगर
कमीत कमी दर-6775 / क्विंटल
जास्तीत जास्त दर- 8255 / क्विंटल

Leave a Comment