bajar bhav: महाराष्ट्रातील आजचे कांदा बाजार भाव 21 सप्टेंबर 2023

औरंगाबाद
शेतमाल : कांदा
आवक- 5226
कमीत कमी दर- 200
जास्तीत जास्त दर- 2100
सर्वसाधारण दर- 1150

मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट
शेतमाल : कांदा
आवक- 7284
कमीत कमी दर- 1000
जास्तीत जास्त दर- 2400
सर्वसाधारण दर- 1700

हे वाचा: NEW महाराष्ट्रातील कांदा बाजार भाव 13 ऑक्टोबर 2023

पंढरपूर
शेतमाल : कांदा
आवक- 184
कमीत कमी दर- 325
जास्तीत जास्त दर- 2500
सर्वसाधारण दर- 1900

नागपूर
शेतमाल : कांदा
आवक- 500
कमीत कमी दर- 1500
जास्तीत जास्त दर- 2500
सर्वसाधारण दर- 2250

सांगली
शेतमाल : कांदा
आवक- 1249
कमीत कमी दर- 500
जास्तीत जास्त दर- 2500
सर्वसाधारण दर- 1500

हे वाचा: संपूर्ण गुजरात राज्यातील कापूस बाजार भाव 26 ऑक्टोबर 2023 gujrat cotton rate

कामठी
शेतमाल : कांदा
आवक- 4
कमीत कमी दर- 2000
जास्तीत जास्त दर- 3000
सर्वसाधारण दर- 2500

नागपूर
शेतमाल : कांदा
आवक- 340
कमीत कमी दर- 2500
जास्तीत जास्त दर- 3300
सर्वसाधारण दर- 3100

भुसावळ
शेतमाल : कांदा
आवक- 16
कमीत कमी दर- 1500
जास्तीत जास्त दर- 1800
सर्वसाधारण दर- 1600

हे वाचा: bajar bhaw: महाराष्ट्रातील आजचे कांदा बाजार भाव 18 सप्टेंबर 2023

Leave a Comment