महाराष्ट्रातील आजचे कांदा बाजार भाव 8 सप्टेंबर 2023

माजलगाव
शेतमाल: सोयाबीन
आवक: 62
कमीत कमी दर- 4590
जास्तीत जास्त दर- 4841
सर्वसाधारण दर- 4800

कारंजा
शेतमाल: सोयाबीन
आवक: 2800
कमीत कमी दर- 4610
जास्तीत जास्त दर- 4945
सर्वसाधारण दर- 4860

हे वाचा: पहा येत्या 24 तासात राज्यातील या भागात जोरदार पाऊस

तुळजापूर
शेतमाल: सोयाबीन
आवक: 60
कमीत कमी दर- 4850
जास्तीत जास्त दर- 4850
सर्वसाधारण दर- 4850

अमरावती
शेतमाल: सोयाबीन
आवक: 1530
कमीत कमी दर- 4700
जास्तीत जास्त दर- 4851
सर्वसाधारण दर- 4775

हिंगोली
शेतमाल: सोयाबीन
आवक: 200
कमीत कमी दर- 4600
जास्तीत जास्त दर- 4875
सर्वसाधारण दर- 4737

हे वाचा: संपूर्ण महाराष्ट्रातील आजचे हरभरा बाजार भाव 6 सप्टेंबर 2023

लासलगाव – निफाड
शेतमाल: सोयाबीन
आवक: 6
कमीत कमी दर- 5050
जास्तीत जास्त दर- 5050
सर्वसाधारण दर- 5050

यवतमाळ
शेतमाल: सोयाबीन
आवक: 129
कमीत कमी दर- 4690
जास्तीत जास्त दर- 4830
सर्वसाधारण दर- 4760

भोकर
शेतमाल: सोयाबीन
आवक: 5
कमीत कमी दर- 4640
जास्तीत जास्त दर- 4640
सर्वसाधारण दर- 4640

हे वाचा: शनिवार पर्यंत हे काम नाही केल्यास. पीएम किसान योजनेचा लाभ नाही

हिंगोली- खानेगाव नाका
शेतमाल: सोयाबीन
आवक: 44
कमीत कमी दर- 4700
जास्तीत जास्त दर- 4800
सर्वसाधारण दर- 4750

मलकापूर
शेतमाल: सोयाबीन
आवक: 72
कमीत कमी दर- 4450
जास्तीत जास्त दर- 4825
सर्वसाधारण दर- 4750

देउळगाव राजा
शेतमाल: सोयाबीन
आवक: 3
कमीत कमी दर- 4000
जास्तीत जास्त दर- 4500
सर्वसाधारण दर- 4000

Leave a Comment