पहा संपूर्ण महाराष्ट्रातील आजचे कांदा बाजार भाव onion market price

onion market price

जुन्नर -ओतूर
शेतमाल: कांदा
आवक: 2393
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2000

हे वाचा: सोयाबीन बाजार भावात मोठी वाढ..! पहा आजचे सोयाबीन बाजार भाव soybean market price

पुणे -पिंपरी
शेतमाल: कांदा
आवक: 4
कमीत कमी दर: 1500
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 1500

पुणे
शेतमाल: कांदा
आवक: 14047
कमीत कमी दर: 800
जास्तीत जास्त दर: 2600
सर्वसाधारण दर: 1800

पुणे-मोशी
शेतमाल: कांदा
आवक: 408
कमीत कमी दर: 300
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 900

हे वाचा: महाराष्ट्रातील हरभरा बाजार भाव 7 ऑक्टोबर 2023 bajar bhav

राहता
शेतमाल: कांदा
आवक: 1250
कमीत कमी दर: 600
जास्तीत जास्त दर: 2300
सर्वसाधारण दर: 1600

कोपरगाव
शेतमाल: कांदा
आवक: 4120
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 1950
सर्वसाधारण दर: 1825

पारनेर
शेतमाल: कांदा
आवक: 13371
कमीत कमी दर: 300
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 1650

हे वाचा: कापुस बाजार भावात होणार मोठी वाढ..! सीसीआय कडून कापसाच्या खरेदीला वेग cotton market price

भुसावळ
शेतमाल: कांदा
आवक: 42
कमीत कमी दर: 1200
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 1300

दौंड-केडगाव
शेतमाल: कांदा
आवक: 1269
कमीत कमी दर: 700
जास्तीत जास्त दर: 2100
सर्वसाधारण दर: 1600

Leave a Comment