bajar bhaw: महाराष्ट्रातील आजचे सोयाबीन बाजार भाव 18 सप्टेंबर 2023

माजलगाव
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 69
कमीत कमी दर- 4600
जास्तीत जास्त दर- 4809
सर्वसाधारण दर- 4775

चंद्रपूर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 39
कमीत कमी दर- 4725
जास्तीत जास्त दर- 4825
सर्वसाधारण दर- 4800

हे वाचा: सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी..! येत्या दोन महिन्यात सोयाबीनला मिळणार एवढा भाव Soyabean market rate

पाचोरा
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 25
कमीत कमी दर- 4750
जास्तीत जास्त दर- 4750
सर्वसाधारण दर- 4750

सिल्लोड
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 10
कमीत कमी दर- 4800
जास्तीत जास्त दर- 4800
सर्वसाधारण दर- 4800

कारंजा
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 4500
कमीत कमी दर- 4610
जास्तीत जास्त दर- 4905
सर्वसाधारण दर- 4800

हे वाचा: सोयाबीन भावाने गाठली उच्चांकी..! पहा आजचे महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजार भाव soybean market prices

तुळजापूर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 60
कमीत कमी दर- 4800
जास्तीत जास्त दर- 4800
सर्वसाधारण दर- 4800

मोर्शी
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 100
कमीत कमी दर- 4600
जास्तीत जास्त दर- 4750
सर्वसाधारण दर- 4675

राहता
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 1
कमीत कमी दर- 4600
जास्तीत जास्त दर- 4600
सर्वसाधारण दर- 4600

हे वाचा: सोयाबीन बाजारभावात झाली मोठी वाढ..! पहा आजचे बाजार भाव soybean market price

पिंपळगाव(ब) – पालखेड
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 67
कमीत कमी दर- 2000
जास्तीत जास्त दर- 5060
सर्वसाधारण दर- 4985

सोलापूर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 9
कमीत कमी दर- 4500
जास्तीत जास्त दर- 4860
सर्वसाधारण दर- 4600

अमरावती
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 3138
कमीत कमी दर- 4700
जास्तीत जास्त दर- 4825
सर्वसाधारण दर- 4762

नागपूर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 28
कमीत कमी दर- 4525
जास्तीत जास्त दर- 4650
सर्वसाधारण दर- 4617

हिंगोली
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 525
कमीत कमी दर- 4605
जास्तीत जास्त दर- 4880
सर्वसाधारण दर- 4742

कोपरगाव
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 84
कमीत कमी दर- 4600
जास्तीत जास्त दर- 4930
सर्वसाधारण दर- 4850

मेहकर
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 540
कमीत कमी दर- 4200
जास्तीत जास्त दर- 4890
सर्वसाधारण दर- 4700

ताडकळस
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 44
कमीत कमी दर- 4700
जास्तीत जास्त दर- 4825
सर्वसाधारण दर- 4800

लासलगाव – निफाड
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 93
कमीत कमी दर- 2901
जास्तीत जास्त दर- 4971
सर्वसाधारण दर- 4901

जालना
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 1280
कमीत कमी दर- 4100
जास्तीत जास्त दर- 5201
सर्वसाधारण दर- 4850

अकोला
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 939
कमीत कमी दर- 4300
जास्तीत जास्त दर- 4885
सर्वसाधारण दर- 4800

यवतमाळ
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 636
कमीत कमी दर- 4635
जास्तीत जास्त दर- 4845
सर्वसाधारण दर- 4740

आर्वी
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 120
कमीत कमी दर- 4200
जास्तीत जास्त दर- 4800
सर्वसाधारण दर- 4500

चिखली
शेतमाल : सोयाबिन
आवक- 450
कमीत कमी दर- 4300
जास्तीत जास्त दर- 4751
सर्वसाधारण दर- 4525

Leave a Comment