महाराष्ट्रातील आजचे सोयाबीन बाजार भाव 7 सप्टेंबर 2023

जळगाव
शेतमाल: सोयाबीन
आवक: 85
कमीत कमी दर- 4750
जास्तीत जास्त दर- 4900
सर्वसाधारण दर- 4900

सोलापूर
शेतमाल: सोयाबीन
आवक: 38
कमीत कमी दर- 4895
जास्तीत जास्त दर- 4900
सर्वसाधारण दर- 4900

हे वाचा: राज्यात पुढील तीन तासात भयंकर पाऊस..!

नागपूर
शेतमाल: सोयाबीन
आवक: 209
कमीत कमी दर- 4672
जास्तीत जास्त दर- 4825
सर्वसाधारण दर- 4787

हिंगोली
शेतमाल: सोयाबीन
आवक: 100
कमीत कमी दर- 4600
जास्तीत जास्त दर- 4805
सर्वसाधारण दर- 4702

यवतमाळ
शेतमाल: सोयाबीन
आवक: 98
कमीत कमी दर- 4740
जास्तीत जास्त दर- 4855
सर्वसाधारण दर- 4797

हे वाचा: राज्यातील अनेक भागात मुसळधार पावसाची हजेरी, पहा तुमच्याकडे कधी येणार

मुर्तीजापूर
शेतमाल: सोयाबीन
आवक: 290
कमीत कमी दर- 4620
जास्तीत जास्त दर- 4855
सर्वसाधारण दर- 4785

परतूर
शेतमाल: सोयाबीन
आवक: 10
कमीत कमी दर- 4480
जास्तीत जास्त दर- 4831
सर्वसाधारण दर- 4821

औसा
शेतमाल: सोयाबीन
आवक: 336
कमीत कमी दर- 4875
जास्तीत जास्त दर- 5056
सर्वसाधारण दर- 5019

हे वाचा: शेतात बोअरवेल घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना मिळणार 80% अनुदान; येथून करा अर्ज

चांदूर-रल्वे.
शेतमाल: सोयाबीन
आवक: 11
कमीत कमी दर- 4800
जास्तीत जास्त दर- 4850
सर्वसाधारण दर- 4850

उमरखेड-डांकी
शेतमाल: सोयाबीन
आवक: 120
कमीत कमी दर- 4600
जास्तीत जास्त दर- 4700
सर्वसाधारण दर- 4650

Leave a Comment