bajar bhaw: महाराष्ट्रातील आजचे टोमॅटो बाजार भाव 19 सप्टेंबर 2023

राहता
शेतमाल : टोमॅटो
आवक- 69
कमीत कमी दर- 300
जास्तीत जास्त दर- 500
सर्वसाधारण दर- 400

पुणे
शेतमाल : टोमॅटो
आवक- 1910
कमीत कमी दर- 300
जास्तीत जास्त दर- 1000
सर्वसाधारण दर- 650

हे वाचा: bajar bhaw: महाराष्ट्रातील आजचे सोयाबीन बाजार भाव 17 सप्टेंबर 2023

पुणे- खडकी
शेतमाल : टोमॅटो
आवक- 17
कमीत कमी दर- 500
जास्तीत जास्त दर- 800
सर्वसाधारण दर- 650

पुणे -पिंपरी
शेतमाल : टोमॅटो
आवक- 30
कमीत कमी दर- 500
जास्तीत जास्त दर- 1000
सर्वसाधारण दर- 750

पुणे-मोशी
शेतमाल : टोमॅटो
आवक- 388
कमीत कमी दर- 500
जास्तीत जास्त दर- 600
सर्वसाधारण दर- 550

हे वाचा: महाराष्ट्रातील हरभरा बाजार भाव 13 ऑक्टोबर 2023

Leave a Comment