महाराष्ट्र राज्यातील आजचे तुर बाजार भाव 15 सप्टेंबर 2023

भोकर
शेतमाल : तूर
आवक- 1
कमीत कमी दर- 10305
जास्तीत जास्त दर- 10305
सर्वसाधारण दर- 10305

अकोला
शेतमाल : तूर
आवक- 270
कमीत कमी दर- 8900
जास्तीत जास्त दर- 11805
सर्वसाधारण दर- 10900

हे वाचा: महाराष्ट्रातील कापूस बाजार भाव 12 ऑक्टोबर 2023 cotton market rate

मलकापूर
शेतमाल : तूर
आवक- 180
कमीत कमी दर- 10500
जास्तीत जास्त दर- 11900
सर्वसाधारण दर- 11200

गंगाखेड
शेतमाल : तूर
आवक- 3
कमीत कमी दर- 10500
जास्तीत जास्त दर- 11000
सर्वसाधारण दर- 10500

बुलढाणा
शेतमाल : तूर
आवक- 20
कमीत कमी दर- 8000
जास्तीत जास्त दर- 12000
सर्वसाधारण दर- 11000

हे वाचा: पहा गुजरात राज्यातील प्रमुख मंडी मधील आजचे कापुस बाजार भाव..! gujrat today cotton rate

देवळा
शेतमाल : तूर
आवक- 1
कमीत कमी दर- 9375
जास्तीत जास्त दर- 9375
सर्वसाधारण दर- 9375

Leave a Comment