bajar bhav: महाराष्ट्रातील तूर बाजार भाव 12 सप्टेंबर 2023

12/09/2023

भोकर
शेतमाल : तूर
आवक- 3
कमीत कमी दर- 10200
जास्तीत जास्त दर- 10200
सर्वसाधारण दर- 10200

हे वाचा: bajar bhaw: गुजरात राज्यातील कापूस मंडी बाजार भाव 18 सप्टेंबर 2023

हिंगोली
शेतमाल : तूर
आवक- 50
कमीत कमी दर- 9500
जास्तीत जास्त दर- 11300
सर्वसाधारण दर- 10400

मुरुम
शेतमाल : तूर
आवक- 1
कमीत कमी दर- 11001
जास्तीत जास्त दर- 11001
सर्वसाधारण दर- 11001

अकोला
शेतमाल : तूर
आवक- 91
कमीत कमी दर- 8000
जास्तीत जास्त दर- 11445
सर्वसाधारण दर- 10500

हे वाचा: नवीन कापूस विक्रीला सुरुवात, प्रतिक्विंटल किती मिळतोय भाव..?

अमरावती
शेतमाल : तूर
आवक- 756
कमीत कमी दर- 11500
जास्तीत जास्त दर- 11911
सर्वसाधारण दर- 11705

यवतमाळ
शेतमाल : तूर
आवक- 75
कमीत कमी दर- 11200
जास्तीत जास्त दर- 11895
सर्वसाधारण दर- 11547

चिखली
शेतमाल : तूर
आवक- 6
कमीत कमी दर- 9000
जास्तीत जास्त दर- 11700
सर्वसाधारण दर- 10350

हे वाचा: महाराष्ट्र राज्यातील कापूस बाजार भाव 14 सप्टेंबर 2023

नागपूर
शेतमाल : तूर
आवक- 64
कमीत कमी दर- 10300
जास्तीत जास्त दर- 11500
सर्वसाधारण दर- 11200

हिंगणघाट
शेतमाल : तूर
आवक- 403
कमीत कमी दर- 9555
जास्तीत जास्त दर- 12025
सर्वसाधारण दर- 10500

अक्कलकोट
शेतमाल : तूर
आवक- 11
कमीत कमी दर- 11750
जास्तीत जास्त दर- 11750
सर्वसाधारण दर- 11750

Leave a Comment