महाराष्ट्रातील तूर बाजार भाव 11 ऑक्टोबर 2023

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपन संपूर्ण महाराष्ट्रातील तूर बाजार भाव पहाणार आहोत.
शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/10/2023
पुसद क्विंटल 60 11015 11960 11500
भोकर क्विंटल 1 9402 9402 9402
वैजापूर- शिऊर काळी क्विंटल 1 5500 5500 5500
अकोला लाल क्विंटल 90 8500 12105 10905
अमरावती लाल क्विंटल 531 11600 12200 11900
यवतमाळ लाल क्विंटल 47 10400 11200 10800
चोपडा लाल क्विंटल 1 8500 8500 8500
चिखली लाल क्विंटल 10 8500 11500 10000
नागपूर लाल क्विंटल 8 10900 11000 10975
वाशीम लाल क्विंटल 180 9670 11700 10000
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 19 10500 11000 10750
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 80 9995 11765 10565
मलकापूर लाल क्विंटल 110 8000 12280 11900
वणी लाल क्विंटल 6 10700 11055 10900
मंठा लाल क्विंटल 3 10100 10100 10100
नांदूरा लाल क्विंटल 165 9655 12000 12000
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 1 10000 10000 10000
दुधणी लाल क्विंटल 54 11040 11700 11400
गेवराई पांढरा क्विंटल 2 7500 10700 9100
देवळा पांढरा क्विंटल 1 7350 9005 8950

Leave a Comment